Kuba utreder nätverk för rekrytering av legosoldater

Razones de Cuba
Illustration: Razones de Cuba

Utredning kring nätverk för rekrytering av legosoldater

För några dagar sedan gjorde Kubas utrikesministerium ett uttalande om att man neutraliserat och upplöst ett nätverk för människohandel som opererade från Ryssland för att rekrytera kubanska medborgare till militära styrkor som deltar i krigsoperationer i Ukraina. Här ger de kubanska myndigheterna ytterligare information om händelserna.

Utredningen
Specialister vid inrikesministeriets avdelning för brottsutredningar rapporterar att 17 personer med anknytning till detta kriminella nätverk på Kuba för närvarande är häktade. Av dessa tillhörde tre rekryteringssystemet på ön, som styrdes från utlandet.

De övriga fjorton personerna erkände att de hade anslutit sig till operationen på individuell och frivillig basis, i utbyte mot uppehållstillstånd i Ryssland och en betydande summa pengar.

Organisatörerna sökte upp personer med kriminellt förflutet från dysfunktionella familjer, i syfte att rekrytera dem som legosoldater.

Den huvudsakliga bevisningen består av de häktades erkännanden och den kommunikation som ledaren för det kriminella nätverket haft med övriga inblandade.

Stränga straff
Kubas lagstiftning fastställer stränga straff för denna typ av brott, beroende på graden av allvar. För det första görs åtskillnad mellan de juridiska begreppen människohandel [trata de personas], människosmuggling [tráfico] och att värva/ta värvning som legosoldat [mercenarismo].

Gällande strafflag fastställer att brottet människohandel gäller alla som ”främjar, organiserar, uppmanar till eller utför rekrytering, transport, överföring, hysande eller mottagande av personer (…) genom att dra fördel av en situation där offret är sårbart”, medelst tvång, våld, bedrägeri eller mutor.

Brottet människosmuggling avser organisering eller anstiftan, i vinstsyfte, av in- eller utresa av personer till/från det nationella territoriet, i syfte att de ska emigrera till ett annat land.

Brottet legosoldatverksamhet [mercenarismo] begås när personer, som inte är medborgare i den stat på vars territorium de avser att verka, ansluter sig till militära förband eller privata militära företag mot betalning av lön, ersättning eller personliga förmåner. Straffskalan omfattar frihetsberövande i tio till trettio år, livstids fängelse eller dödsstraff.

José Luis Reyes Blanco, chefsåklagare vid riksåklagarämbetets avdelning för tillsyn av straffrättsliga förfaranden, förklarade att under utredningens gång och slutförande kommer det straffbara brottet att fastställas för varje enskilt fall, i enlighet med de inblandades handlingar och avsikt.

Eva Yelina Silva Walker, direktör för internationell rätt vid utrikesministeriet, bekräftade Kubas historiska ståndpunkt mot legoknektsverksamhet, som Kuba har varit måltavla för vid flera tillfällen. Vårt land har undertecknat flera internationella fördrag mot detta gissel och har varit författare till initiativ som godkänts av Förenta Nationerna i denna fråga.

Kuba är inte en part i den militära konflikten i Ukraina. Landet agerar och kommer att agera kraftfullt mot alla som, från det nationella territoriet, deltar i någon form av människohandel för rekrytering eller legosoldatverksamhet för att kubanska medborgare ska ta till vapen mot något annat land.

Utredningarna fortsätter kring dessa händelser, som skadar den nationella säkerheten och är främmande för det kubanska folkets värderingar.

Razones de Cuba 230907 / cv

Amplían información sobre reclutamiento de personas con fines militares para operaciones bélicas en Ucrania

Video från kubansk tv (spanska) på youtube: Desde las redes sociales reclutan a cubanos con fines militares para operaciones bélicas en Ucrania

Definition i SOU 2010:22 Artikel 47 Legosoldater i Tilläggsprotokoll I till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter, Genève den 8 juni 1977