Kuba vald till ordförande för G-77 + Kina under 2023

Bruno Rodríguez
Foto: Twitter/@BrunoRguezP

Kuba vald till ordförande för G77-gruppen plus Kina under 2023

G77 + Kina består av 134 länder som tillsammans representerar två tredjedelar av FN:s medlemsstater.

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla kallade beslutet för en ”stor ära” och uttryckte sin tacksamhet å det kubanska folkets och regeringens vägnar.

I fredags valdes Kuba till ordförande för gruppen 77 plus Kina (G-77+Kina) för 2023 genom konsensus bland utrikesministrarna som möttes vid sidan av den 77:e sessionen i FNs generalförsamling.

Rodolfo Benítez, generaldirektör för multilaterala frågor och internationell rätt vid Kubas utrikesministerium, sade via Twitter: ”att leda arbetet i denna breda och mångsidiga politiska samrådsgrupp är inte bara ett stort ansvar utan också ett erkännande av vårt försvar av Syds intressen”.

”Att stödja valet av Kuba utgör, mer än ett erkännande av vårt land, ett enormt ansvar”, sade Bruno Rodriguez via sitt officiella Twitterkonto. 

Utrikesministern sade också att ”G-77 + Kina är den största och mest mångfacetterade samordningsgruppen på den multilaterala arenan och samlar 2/3 av FNs medlemsstater”.  

G-77+Kina, som samlar nästan alla nationer i Latinamerika, Afrika och Sydasien, främjar stöd i internationella organisationer och försvaret av gemensamma intressen.  

Sammanlagt 134 länder, som representerar två tredjedelar av FNs medlemmar, ingår i gruppen, till vilken Kina, som visserligen inte är officiell medlem, erbjuder externt samarbete.

TeleSur 220923
/cv

Cuba Elected to Chair the Group of 77 Plus China in 2023