Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kuba-vann-process-mot-gamfond-i-london/
Export date: Fri Jun 14 21:42:30 2024 / +0000 GMT

Kuba vann process mot gamfond i London
Kuba vann process mot gamfond i London


Vid en utfrågning som hölls tisdagen den 4 april kl. 8.45 lokal tid vid High Court of England and Wales meddelade domare Sara Cockerill parternas advokater dom i den stämning som gamfonden CRF I Limited lämnat in mot Republiken Kuba och Kubas Nationalbank (BNC). I beslutet bekräftas Kubas ståndpunkt under processen och CRFs krav mot den kubanska staten avvisas.

I domstolsbeslutet bekräftas att de oegentligheter som begicks av BNCs tjänstemän, som först var föremål för en brottsutredning och sedan för en rättslig dom, var rimliga skäl för Kubas regering att vägra att överlåta skulden till förmån för CRF.

Dokumentet bekräftar, vilket Kuba har hävdat, att BNC inte har någon rättslig kapacitet eller befogenhet att företräda landet. Därmed hade CRF inte rätt att fastställa fordran i London. Kuba är därför immun mot engelsk jurisdiktion och har ingen skyldighet att svara med sina tillgångar på detta krav.

Såsom förklarats ovan var det centrala syftet med det rättsliga förfarandet att avgöra om den engelska domstolen var behörig att pröva CRFs fordran i egenskap av borgenär till BNC och Republiken Kuba. Enligt den dom som meddelades i morse är CRF inte en borgenär till den kubanska staten, vilket innebär att Republiken Kuba inte är inblandad i rättegången. Från och med nu kommer processen att fortsätta endast mot BNC, som kommer att ha rätt att fastställa de fordringar som engelsk lag tillåter.

Prensa Latina 230404 /cv

Cuba gana pleito en Londres frente a fondo buitre 1


Se även Kuba: gamarna lurar i vassen 2

  
Links:
  1. https://www.prensa-latina.cu/2023/04/04/cuba-gana- pleito-en-londres-frente-a-fondo-buitre
  2. https://svensk-kubanska.se/kuba-gamarna-lurar-i-va ssen/
Post date: 2023-04-05 07:20:02
Post date GMT: 2023-04-05 06:20:02

Post modified date: 2023-04-05 07:25:57
Post modified date GMT: 2023-04-05 06:25:57