Kuba vann

Valdeltagande 2023
De som förväntade sig röstskolkning eller likgiltighet gick på en nit. Ill: Adán Iglesias.

Kuba vann

Kubas regering ville inte att detta val skulle ses som en folkomröstning, utan som vad det är: en övning i socialistisk demokrati. Det var revolutionens motståndare som satte likhetstecken mellan ett förmodat utbrett rötskolk och ett fullständigt förkastande av ett system.

De röster som avgavs av 6 164 876 väljare, 75,92 procent av de mer än 8,12 miljoner röstberättigade, gjorde dem som drömde om att förödmjuka det kubanska systemet till åtlöje: majoriteten av de röstberättigade, en överväldigande majoritet, gick till valurnorna. Och de gjorde det trots det utmattningskrig som den kubanska befolkningen utsätts för genom det paket av sanktioner som införts mot Kuba. De gjorde det trots destabiliserande kampanjer med sociala medier som epicentrum. De röstade trots falsk information om att potentiella migrationsförmåner villkorades med utövandet av en medborgerlig rättighet. De röstade i vetskap om de enorma utmaningar som landet står inför, trots de hårda villkoren, varubristen och den dagliga kampen. De röstade för hopp, för stabilitet, för förbättring och för att bygga upp en bättre framtid.

De som ifrågasätter den demokratiska processens legitimitet kommer inte att kunna ignorera det faktum att miljontals kubaner frivilligt gick och röstade. De kommer att säga att de gjorde det under påtryckningar, hotade av en förtryckarmaskin. De vet att de ljuger. Ingen kuban har någonsin utsatts för repressalier för att han eller hon inte har röstat, eftersom det är en rättighet, inte en skyldighet. Sådan är lagen.

Här har inte heller fagra vallöften givits. Kandidaterna till deputerade i Folkmaktens Nationalförsamling har i sina möten med väljarna lyssnat till olika förslag som täcker ett mycket brett spektrum av problem och förhoppningar. Och deras enda åtagande har varit att arbeta intensivt för att hitta lösningar, med utgångspunkt i att detta är en kollektiv strävan i samförstånd. Och att medborgarna har möjlighet att utvärdera deras arbete.

Det nya kubanska parlamentet (de 470 valda ledamöterna) har en gigantisk uppgift framför sig, en uppgift som inte skulle kunna genomföras utan ett brett folkligt stöd, utan den legitimitet som ges genom att en majoritet av medborgarna deltar i valprocessen.

Det är ett folks vilja som har kommit till uttryck. Det är inte en regerings seger. Det är en bekräftelse på en väg, ett samhällsprojekt som ständigt förbättras, ett revolutionärt koncept.

Redaktionen för CubaSí, Cubainformación 230328 /cv

Cuba ganó