Kuba varnar för USAs högfärdiga, föraktfulla budskap till Latinamerika

Kubas utrikesdepartement varnar för USAs utrikesminister Rex Tillersons högfärdiga, föraktfulla budskap till Latinamerika under sin rundresa i Latinamerika och Karibien.

Innan resan höll Tillerson ett föredrag på universitetet i Austin, Texas, med oroväckande inblandning i Kubas inre angelägenheter och öppen uppvigling för att med alla medel störta Venezuelas folkvalda regering. Han försökte också bryta upp världsdelens enhälliga avståndstagande från USAs skärpning av sin ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba, avsedd att skada Kubas folk och ekonomi och underkuva landet.  Hans uttalanden är uttryck för USAs regimskiftespolitik, en politik som har skördat miljoner oskyldiga människors liv i många länder runt om i världen och främjat våld, krig, humanitär kris och osäkerhet, men ändå misslyckats med att uppnå sitt mål. USA regering blundar också för att vi i vår världsdel förbundit oss att försvara freden, så som angavs när alla stats- och regeringschefer i Latinamerika och Karibien under CELACs 2a Toppmöte den 29 januari 2014 undertecknade ett dokument som förklarade denna världsdel vara en Fredszon.

Enligt utrikesminister Tillerson skulle det ”i hela Venezuelas historia och de facto även andra latin- och sydamerikanska länders ofta ha varit de militära ledarna som tagit hand om saken när läget blir så dåligt att de inser att de inte längre kan står till svars inför medborgarna och därför genomför ett fredligt skifte. Om det är läget nu vet jag inte.”   Dessförinnan försvarade han USAs ökända doktrin från 1823 som etablerade Vårt Amerika som USAs bakgård: ”ibland glömmer vi Monroedoktrinens* betydelse och vad den innebär för vår världsdel, för vilket jag anser att den är lika värdefull idag som när den nedtecknades”.

Han uppviglar uppenbart till ”regimskifte”. I sina instruktioner till regionen gick han så långt som till att uppmana president Nicolás Maduro att avgå från sin post som statschef, som han rättmätigt och tveklöst valts till med ett odiskutabelt röstflertal. I sitt tal återkommer Tillerson till USAs misslyckade ovana att ställa krav på Kuba att ändra vårt valsystem så att det passar USA, utan någon som helst rätt att lägga sig i Kubas inre angelägenheter.

Med sina uttalanden lägger Tillerson ännu ett övergrepp till USAs långa historia av herravälde över vår region och bekräftar det ihållande förakt med vilket president Donald Trumps regering utan undantag har talat om Latinamerikas och Karibiens nationer, vilkas folk han nedvärderar så fort han kan.

Kubas utrikesdepartement fördömer denna nya aggression mot Kuba och Venezuela, som följer på president Trumps tidigare respektlösa språk i sitt tal om läget i USA.

Innan han gav sig ut på sin imperialistiska rundresa aviserade utrikesministern att 2018 skulle bli Amerikas år och klargjorde att han siktar på att splittra och underkuva de latinamerikanska regeringarna. Då kommer han att bemötas med förakt från regionens värdiga företrädare som bär på minnet av hundratusentals som dödats eller försvunnits av de militärdiktaturer som USA stött och som minister Tillerson vill tillsätta igen.

Det är upprörande och oacceptabelt att USAs utrikesminister öppet uppmanar till militärkupp i Venezuela, främjar destabilisering och våld, för att störta demokratiskt valda regeringar.

Det är uppenbart och beklagansvärt att varken USAs president eller hans utrikesminister känner Latinamerika och Karibien.  Vår världsdel har under lång tid varit underkastad USAs förnedrande herravälde, som bara varit intresserat av att utplundra dess tillgångar i ett ojämlikt förhållande. Men Vårt Amerika har vaknat och det kommer inte att bli så lätt att underkuva henne igen.

Kubas UD 20180105

Övers Eva Björklund

 

* USAs sedan 1823 självpåtagna rätt att militärt ingripa i alla länder i världsdelen som inte underkastar sig USAs överhöghet.