Kuba: ”Vi motsätter oss användning av våld mot vem det vara månde”

Kubas president: ”Vi motsätter oss användning av våld mot vilken stat det vara månde”

”Vi försvarar freden under alla omständigheter och vi motsätter oss entydigt användning av våld mot vilken stat det vara månde. Som ett litet land förstår vi det bättre än någon annan. Belägrade sedan mer än 60 år har vi lidit av statsterrorism, militär aggression och en brutal blockad, ” säger Kubas president Miguel Díaz Canel. 

Presidenten framhöll att Kuba är fullkomligt klar över värdet av de internationella lagarna som tjänar som skydd mot imperialism, hegemonism, unilateralism och försöken att underkuva utvecklingsländer.

”Dessa principer och bestämmelser har vi kraftfullt och konsekvent försvarat i alla lägen. Och vid dessa situationer har vi motsatt oss politisk manipulation, hyckleri, dubbelmoral och vi har klarlagt sanningen.”

Diaz-Canel upprepade att konflikten hade kunnat undvikas om Rysslands krav på säkerhetsgarantier hade behandlats seriöst och med respekt. ”Att inbilla sig att tro att Ryssland skulle förhålla sig maktlöst inför en offensiv militär inringning från NATO är, minst sagt, oansvarigt. Det har fört detta land till en gräns.  Under årtionden har USA målmedvetet expanderat sin militära dominans och överhöghet genom en kontinuerlig expansion av NATO mot östra Europa.”

”Att fortsätta att använda sig av sanktioner som verktyg mot något land löser inte krisen, utan kastar mer ved på brasan och förvärrar den ekonomiska situationen, som redan är svår efter två år av pandemi.”

Den kubanska presidenten försäkrade att Kuba fortsätter att förespråka en diplomatisk lösning som är seriös, konstruktiv och realistisk av den aktuella krisen i Europa. Det genom fredliga medel som garanterar säkerheten och självständigheten för alla.

Kuba försvarar kraftfullt och konsekvent Internationell rätt, FN-stadgan och proklamationen om Latinamerika och Karibien som en fredszon, som statschefer i regionen undertecknade i Havanna 2014.

Cubadebate 220307

Díaz-Canel: “Defendemos la paz en todas las circunstancias y nos oponemos sin ambigüedades al uso de la fuerza contra cualquier Estado”

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72