Kuba visar vägen framåt i miljöfrågorna

Fotograf okänd

Kuba visar vägen framåt i miljöfrågorna

Miljöaktivister har rätt att uppmana till billiga och allomfattande transportsystem för att minska koldioxidutsläppen från resande.

Faktum är att utan planerade och koordinerade svar på nationell och internationell nivå från de som har makt att genomdriva dem, kommer vi att fortsätta mot klimatkatastrofen medan politikerna fortsätter att prata.

Det är en enorm skillnad mellan ett planerat, offentligt transportsystem som drivs i folks intresse och som ger effektiva och hållbara transportmöjligheter till alla och den nuvarande röran av fragmenterade, dyra och vinstdrivande transportföretag som får understöd från regeringarna. Dessa privata företag är inte långsiktigt hållbara och leder till isolering av landsbygden.

Detta gäller förstås inte bara att minska utsläpp från resor, men det illustrerar hur debatten kring klimatförändring sköts.

Från handel med utsläppsrätter till dagens uppmaningar om etisk konsumtion, tutas vi ständigt i att detta, det största hotet vi står inför, kan lösas på individuell nivå i en marknadsekonomi. Det kan det inte. Och vi måste göra oss av med denna felaktiga uppfattning omedelbart om vi vill se en framtid för våra barn.

Anarkin i den kapitalistiska produktionen, i vilken kortsiktiga vinster alltid går före långsiktig hållbarhet, följs oskiljaktigt åt i vårt ekonomiska system.

Precis som vid finanskrisen 2008 eller regeringens oförmåga att möta pandemin så är detta inte enbart resultatet av några få snikna individer. Dessa få snikna finns och de klarar sig väldigt bra i varje kris, men det vore ett misstag att se dem som den grundläggande anledningen. Ja, värre än ett misstag; det vore farligt då det behandlar fenomen som följer med systemet, som ekonomiska kriser och ekologisk utarmning, som resultat av individens fel, istället som symptom på själva systemet.

Faktum är att i ett system som bygger på utsugning, i vilket kapitalet enbart är produktivt om det är i rörelse och producerar mervärde och därmed profit, ett system som ständigt måste expandera för att undvika kollaps, belönas girighet. Systemets logik bestraffar beslut som främjar långsiktig hållbarhet och belönar beslut som ställer kortsiktig vinst före planetens framtid.

Om vi verkligen vill bekämpa klimatförändring måste vi gå bortom ett ekonomiskt system som inte bara är oförmöget att lösa krisen, men till och med oförmöget att erkänna problemens omfattning.

En annan värld är nödvändig. Den är också möjlig. Ön Kuba, 150 km från världens mäktigaste imperialistnation och utsatt för sex årtionden av ekonomisk blockad, har visat att det är möjligt.

Nyligen befanns Kuba ännu en gång att vara det mest hållbara utvecklade landet i världen, enligt Sustainable Development Index SDI, skapat för att uppdatera FN:s Human Development Index, HDI, för att ta med miljön i bedömningen.

2019 skrevs ett åtagande att ”främja bevarandet av miljön och kämpa mot klimatförändringar som hotar den mänskliga artens överlevnad” in i Kubas grundlag. Ett år tidigare hade Kuba startat ”Projekt Liv”, en långsiktig strategi för att bekämpa klimatförändringar och förbereda ön för att stå emot dess verkningar, som redan märks.

Kuba är ett lysande exempel på skillnaden som kan göras när en ekonomi är planerad för att långsiktigt gynna befolkningen och inte kortsiktiga profitkrav.

Istället för att visa upp föregångsexemplet Kuba har USA-imperialismen bestämt sig för att krossa det. Vi får inte låta det hända.

Många av de som bryr sig om klimatförändringar visar sin solidaritet med Kuba, det land som kommit längst när det gäller långsiktig hållbarhet och är ett exempel för hela världen.

Morning Star 211110

Climate change, planning and the lessons we can learn from socialist Cuba

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0