Kubaner blir flera år äldre än nordamerikaner

Foto: Granma

Newsweek: Kubaner lever flera år längre än USA-medborgare

En artikel i Newsweek, USA, skriver att medborgare i USA i genomsnitt lever tre år mindre än kubanerna. Tidskriften framhöll att medellivslängden i USA minskat kraftigt de senaste åren, medan kubanerna lever allt längre.

Den senaste statistiken visar att medellivslängden för de som föds i USA nu är 76,1 år, en nedgång med nästan ett helt år jämfört med siffran för 2020. För män är medellivslängden 73,2 och för kvinnor 79,9 år.

Newsweek skriver att medellivslängden i Kuba sedan 1970 legat på ett år mer eller ett år mindre än i USA, då medellivslängden i bägge länderna var 70 år.

Kubanerna har tillgång till gratis hälsovård, en av de viktigaste principerna på den socialistiska ön. Kuba har en hög andel läkare och fokuserar på förebyggande- och primärvård, tillägger Newsweek.

Tidningen skriver också att medellivslängden i Kina bara var 59 år 1970. Sedan dess har den stigit kontinuerligt och överstiger nu USA enligt siffror från 2021.

Enligt Världsbanken har medellivslängden i världen nu minskat något, från 72,76 till 72,75. Det är den första minskningen på 60 år, då statistiken började föras.

Under denna tid har USA gått från att ligga över 17 år jämfört med världssnittet till bara 4,5 år 2020 och förmodligen bara tre år före när de nya siffrorna kommer. Allt enligt Newsweek. Det betyder således att en rad länder gått förbi USA.

Enligt Världsbanken är medellivslängden 78,9 år i Kuba och 77,1 i Kina enligt siffror för 2020. Andra länder som gått om USA inkluderar Colombia, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panama, Puerto Rico, Turkiet, Grekland och Albanien. Alla dessa länder har en BNP som är mindre än hälften per capita jämfört med USA.

Enligt Newsweek ligger USA på 50:e plats i världen när det gäller medellivslängd. Det finns också en stor skillnad mellan olika etniska grupper i USA, liksom mellan könen. Exempelvis beräknas en asiatisk kvinna i USA leva 85,6 år medan en svart man inte uppnår mer än 66,7 år.

Minskningen av medellivslängden förklaras till ca hälften av Covid-19. Å andra sidan har dödligheten i lunginflammation minskat med 38,5 procent, vilket påverkar statistiken åt andra hållet. Likaså har dödligheten i andra andningsrelaterade sjukdomar och Alzheimer minskat.

Cubadebate 220905

Newsweek: Los estadounidenses ahora pueden esperar vivir tres años menos que los cubanos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72