Kubanerna visar stöd för sin revolution, regering och socialism!

Den 27 november hölls stora manifestationer i Kuba. Såväl demonstrationer som olika samlingar för att hylla alla de som under årens lopp fallit i kampen mot kolonialism och imperialism och till försvaret av kubanernas rätt till oberoende och självbestämmande. 

Dessa foton får ni inte se i de stora medierna: