Kubansk emigration till USA – en lukrativ affär

migration
Foto: Razones de Cuba

Kubansk emigration till USA – en lukrativ affär

Migration mellan länder och regioner är en naturlig företeelse i samhällsutvecklingen. Det är lika normalt som samhället självt. Etnisk blandning är av olika skäl en del av den heterogena sammansmältningen av människosläktet. Sedan urminnes tider har det förekommit stora tvångsförflyttningar – orsakade av naturliga faktorer, klimat och sjukdomar, uppdelningen av världen och väpnade konflikter.

Idag flyttar miljontals människor från sina ursprungsländer till stormakterna på jakt efter ett bättre liv. I strävan efter att uppnå dessa drömmar går tusentals liv till spillo varje dag.

Migrationen från Kuba till USA har dock sina egna särdrag, speciellt efter Revolutionens seger 1 januari 1959. Innan dess var migrationen normal, med upp- och nedgångar beroende på de ekonomiska, sociala och politiska kriser som drabbade Kuba från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet. Det är därför inte förvånande att de flesta konspirationer om Kubas självständighet under denna period kläcktes på USAs territorium.

Vad hände då från och med andra hälften av 1900-talet?

Den första stora utvandringen från Kuba till USA leddes av knähundarna från de på varandra följande marionettregeringarna. De allra rikaste gick i spetsen för delägare i yankee-företag i landet, tjuvar, frontfigurer, militära mördare, brottslingar och maffian som lyckades undkomma den revolutionära rättvisan och gömde sig i framför allt Miami, där de flesta av dem hade företag och fritidsfastigheter. Sedan dess har Miami varit ett tillhåll för dessa sociala spillror.

Denna följdes av en lavin av ingenjörer, specialister, läkare, tekniker, konstnärer som lockades till USA för att ta sig an fördelaktiga företag i syfte att medelst brain drain kväva den unga revolutionen, något som är typiskt för de utvecklade länderna och som innebär en kompetensflykt bland de fattigaste.

Därefter inleddes en kriminell kampanj av misskreditering och bedrägeri, med Operation Peter Pan som sitt mest kriminella uttryck. Hundratals kubanska barn skiljdes från sina föräldrar för att de skulle räddas från kommunismen.

Alltsedan dess och med dessa första emigranter som huvudpersoner, upprättades en diabolisk mekanism som förvandlade en naturlig process till en mycket lukrativ men i dubbel mening kriminell och hänsynslös affärsverksamhet.

Dels inrättade USA-regeringarna en järnhård folkmordsblockad för att skapa missnöje bland befolkningen, och samtidigt uppmuntrade de till olaglig utvandring genom att direkt och snabbt erbjuda medborgarskap i USA.

Båda fenomenen och det systematiska åsidosättandet av de avtal som upprättats för att säkerställa en ordnad och trygg migration uppmuntrar till olaglig utvandring. Detta är något som dagligen orsakar smärta och sorg för kubanska familjer, medan människohandlarna i denna ödesdigra affär fyller sina fickor med lättförtjänta pengar.

Domingo Pérez, Razones de Cuba 220901 (CV)

La emigración de Cuba hacia EEUU: un negocio lucrativo