kubansk journalist i USA

Den kubanska journalisten Liz Oliva Fernandez. Foto: Belly of the Beast

en kubansk journalist i USA

Den kubanska journalisten Liz Oliva Fernández (känd från filmerna ”Belly of the Beast”) säger att när hon bevakar nyheter eller händelser på ön så påverkas de alltid av sanktionerna. Dessa sanktioner, som infördes för sex decennier sedan, är ämnet för dokumentärfilmerna ”Uphill on the Hill” och ”Hardliner on the Hudson”.

Oliva Fernández reste till USA för att marknadsföra filmerna och säger att sanktionerna ”har en enorm inverkan”.

”Vi pratar inte om ett litet land i Karibien som sanktionerar ett annat land”, säger hon. ”Vi talar om ett imperium som USA, som inte bara hindrar Kuba från att ha normala relationer med USA, utan också hindrar det från att ha normala relationer med resten av världen.”

Hon utvecklar den ”verkligt desperata situationen” för den kubanska ekonomin:

”Om du inte kan göra affärer med något land, om du måste betala tre eller fyra gånger den vanliga kostnaden för allt, eftersom du köper från avlägsna länder, om du inte kan använda dollar, om du inte kan sätt upp bankkonton, om du inte kan betala med kreditkort, då finns det inget du kan göra”, förklarar hon.

Sanktionerna har haft en förödande inverkan. Länder över hela världen som väljer att handla med Kuba straffas av USA. FN:s generalförsamling har många gånger röstat för att sanktionerna ska hävas, men tvärtemot det internationella samfundets vilja är de nu mer genomgripande än någonsin.

Till stor förtrytelse på ön lade Donald Trump till Kuba på listan över statliga sponsorer av terrorism under sista veckan av sin administration. President Joe Biden har inte ändrat den policyn, trots löften om motsatsen under valkampanjen.

Trots sina svårigheter, säger Fernández, har Kuba länge lyckats uppnå hälsovårdsresultat som är bättre eller i nivå med USA, blivit en stor producent av läkemedel och vacciner, och är känt för att skicka läkare och sjuksköterskor till många andra länder som Venezuela och Haiti, som lider av brist på hälsovårdsinfrastruktur.  Flera av dessa länder är själva är i strid med USA. Men Kuba skickar också läkare till länder som till exempel Italien när de ber om det.

Oliva Fernández reser till Washington DC, talar med amerikanska tjänstemän och lär sig om den kubansk-amerikanska lobbyns enorma politiska makt. En minnesvärd scen visar hur Oliva Fernández deltar i en presskonferens på USA:s Utrikesdepartement och frågar talesmannen, Vedant Patel, om vad Kuba har gjort för att förtjäna stämpeln som sponsor av terrorism. Denne svarar: ”Regimen har en lång historia av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, förtryck av en fri press, förtryck av det civila samhället och andra viktiga faktorer som fortsätter att hålla dem på den listan”, utan att ge något specifikt exempel och vägrar Oliva Fernández en uppföljning. ”Vi diskuterar inte offentligt eller kommenterar interna överväganden”, sades det också.

Oliva Fernández beskriver den roll som senator Bob Menendez, ordförande i senatens mäktiga utrikesutskott, har haft i utformningen av USA:s politik gentemot Kuba. Menendez vägrar att svara på Oliva Fernández frågor när hon konfronterar honom vid ett evenemang. 

”Kuba, som alla andra länder i världen, har sina egna interna problem, men det är något vi kan lösa inom landet. Men sanktionerna är något som vi inte har något inflytande över”, säger hon.

”Naturligtvis är Kuba inte perfekt. Vi är långt ifrån ett perfekt land”, sade hon. ”Men vi försöker bygga ett land i krig eftersom USA:s sanktioner är ett ekonomiskt krig.”

När det gäller frågan om huruvida de kubanska myndigheterna använder sanktionerna för att försöka ge USA skulden för landets problem i stället för att själva ta itu med dem, tillägger hon: ”Det bästa sättet att ta reda på det är kanske att häva sanktionerna.”

Flera källor, ZT

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72