Kubansk-mexikanska affärsforumet: 12 avtal slöts

Foto: Lissett Izquierdo Ferrer / Cubadebate

Cubadebate rapporterar att Mexikansk-Kubanska Affärsforumet avslutades i fredags med att representanter för 80 mexikanska företag slöt 12 överenskommelser med sina kubanska motparter om framtida samarbeten inom livsmedel, logistik, turism, kultur, transport, bioteknologi, läkemedelsindustri och förnyelsebar energi. Vid forumets avslut betonade Rodrigo Malmierca Díaz – minister för utrikeshandel och utländska investeringar – att forumet har uppfyllt sina mål att skapa direktkontakt mellan företag i båda länder för att främja utvecklingen av bilaterala ekonomiska relationer:
– Vi ser mexikanska investeringar i Kuba, export från Kuba till Mexiko och vice versa, och deltagande i utvecklingen av lokala projekt.

Bland dem deltagande från kubanskt håll kan exempelvis projektet för grisuppfödning i Ciego de Avila nämnas, vars representant Omar Borrero Suárez förklarar för Cubadebate att avtalen möjliggör det för dem att köpa foder från den mexikanska producenten Comercializaciones Exclusivas el Nevado, något som är en bristvara på Kuba.

Rodrigo Malmierca Díaz framhöll att forumet bara var en fingervisning om den outnyttjade potentialen i båda länder, och att det trots det goda resultatet enbart bör ses som en utgångspunkt för att utöka banden mellan Mexiko och Kuba.

Empresas de Cuba y México firman 12 acuerdos en varios sectores económicos

Cubadebate 220715 (Ref. J. Assarsson)