Kubansk solidaritet med Afrika

Foto: OnCubaTravel

Kuba om ”Afrikadagen”

Den 25 maj är utnämnd till ”Afrikadagen”. Nedan en hälsning från kubanska nationalförsamlingens talman, Esteban Lazo, till Panafrikanska parlamentet.

Systrar och bröder:

På Afrikadagen, en dag som har särskild betydelse för Kuba med tanke på de djupa och oförstörbara banden som enar oss, skulle jag vilja framföra våra uppriktiga gratulationer till folken på denna kära kontinent. Utan Afrika skulle Kubas historia inte var skriven. Inte heller skulle det kubanska folkets karaktärsdrag kunna förstås.

Fler än 1,2 miljoner afrikaner kom till vårt land, uppryckta från sin jord av den föraktliga slavhandeln, och blev ett avgörande element i bildandet av den kubanska nationaliteten. Under våra strider för oberoende var afrikaners avkomma med i Befrielsearmén och flera av dem blev våra största militära ledare.

Kubansk stridsvagnsbesättning efter segern i Cuito Cuanavale, Angola, över Sydafrikas rasisttrupper

Ett århundrade senare kämpade fler än 300 000 kubanska internationalister i Afrika tillsammans med sina afrikanska bröder mot kolonialism, förtryck, rasism och apartheid. Under denna kamp för oberoende gav 2 289 av dessa kubaner det högsta offret, sina egna liv. Banden som förenar oss är oförstörbara. Våra varma relationer cementerades under ledning och vänskapen från vår historiska ledare, Fidel Castro Ruz, och många oförglömliga afrikanska ledare.

Sydafrikanska medicinstuderande i Kuba

1963 skickade vårt land den första medicinska brigaden. Den gick till Algeriet och sedan dess har solidaritet och samarbete vuxit och diversifierats. Tusentals kubanska biståndsarbetare har erbjudit sina tjänster på den afrikanska kontinenten och fler än 30 000 afrikanska studenter har utexaminerats i Kuba inom olika specialiteter.

Jag tar detta glädjefyllda tillfälle i akt att uttrycka vår djupa och uppriktiga tacksamhet för de oräkneliga bevisen på solidaritet som vi kontinuerligt får från afrikansk mark. Vi uppskattar de resolutioner som Afrikanska Unionen antar varje år och där ett omedelbart hävande av USA:s kriminella blockad krävs. Likaså för de uttalanden som regeringar, parlament, politiska partier och solidaritetsorganisationer gör till Kubas försvar. Vi är också tacksamma för erkännandet av de kubanska Henry Reevebragderna visat genom nomineringen av dem till Nobels Fredspris 2021.

23 juni kommer Kuba ännu en gång att i FN:s Generalförsamling lägga fram en resolution som kräver ett slut på folkmordsblockaden. Vi är säkra på att vi kan räkna med det enade Afrikas stöd, tillsammans med ett så gott som enhälligt stöd från det internationella samfundet. 

Jag tar detta tillfälle i akt att framföra vår fasta solidaritet med folken inför de fruktansvärda skador som Covid-19 pandemin fortsätter att orsaka i världen. Från vår position som ett underutvecklat land i denna ojämlika värld tror vi att samarbete och enighet är de enda alternativen för att konfrontera den enorma utmaning som pandemin utgör för mänskligheten. För Kuba försvåras situationen ytterligare genom verkningarna av blockaden, som brutalt skärpts trots den internationella hälsovårdskrisen. De 242 straffåtgärder som Trump införde är fortfarande i kraft och orsakar allvarliga begränsningar för det kubanska folket och dess regering i att bemöta krisen orsakat av denna pandemi.

T-tröja med Kubas och Namibias flaggor: ”Kubanskt blod bevattnar vår frihet”. 

Trots det, Cuba Viva, suverän och socialistisk, fortsätter att stå emot, övertygad om sin seger. Trots blockaden så har nya laboratorier i molekylär biologi upprättats i hela landet, respiratorer och testutrustningar tillverkas i Kuba och vi fortsätter att erbjuda hela befolkningen gratis hälsovård. Vår bioteknologiska industri har lyckats utveckla fem vaccinkandidater mot Covid-19. Två av dem används redan för riskgrupper i hela landet. Vi räknar med att 70 procent av vår befolkning vaccinerats till och med augusti.

Trots USA:s aggressiva mediekampanjer mot det kubanska medicinska samarbetet har vårt land hållit sitt solidaritetsåtagande med världens folk: 57 medicinska brigader från Henry Reeve har skickats till 40 länder och territorier.

Systrar och bröder: Vi hälsar med stor tillfredsställelse detta sammanträde i Panafrikanska parlamentet. Vi skulle vilja överföra våra uppriktiga önskningar om framgång för kontinentens utvecklingsmål.

På parlamentarisk nivå uppmanar vi till fortsatt stärkande av relationerna mellan våra lagstiftande församlingar för att utöka dem och göra dem mer dynamiska. Vi vill fördjupa banden mellan vår Nationalförsamling och Panafrikanska Parlamentet, som har en positiv inverkan på stärkandet av vänskap och samarbete mellan våra folk, parlament och regeringar.

Vi upprepar våra gratulationer och önskar er ökande framgångar vid genomförandet av era stora socioekonomiska utvecklingsprojekt, angivna i Agenda 2063. Till denna har Kuba deklarerat sitt villkorslösa stöd. I det syftet, som Fidel lärde oss, blir det nödvändigt att uppnå största möjliga enhet och mångfald, samt kämpa för att bevara fred. Jag är fullständigt övertygad om att en ljus framtid väntar Afrika.

Länge leve vänskapen mellan Kuba och Afrika!

CSC 210525

Cuba’s Africa Day message to the Pan-African Parliament

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0