Kubanska läkare förbättrar kvinnovården i Chicago

USA har mycket att lära av den kubanska hälsovården

Fyra kubanska läkare arbetar i Chicago i ett partnerskap med University of Illinois för att förbättra kvinnovården i en Chicagostadsdel. Läkarna observerar den kliniska vården och har träffat lokala ledare, valda politiker, icke-vinstdrivande organisationer med flera. Enligt medicinska specialister vid universitetet så ger de kubanska läkarna värdefull kunskap om hur Kuba arbetar på lokalnivå med förebyggande vård. Man nämner att kostnaden för hälsovård är 600 dollar om året per person i Kuba och drygt tretton gånger så mycket, 8 000 dollar, i USA. Samtidigt har Kuba lika bra eller bättre hälsoindikatorer än USA (barnadödlighet, förväntad livslängd etc.) De kubanska läkarna ska vara kvar året ut via ett stipendium från Kellogg Foundation.

Cuba Central Team 180907