b8ahw9_05-12-2019_23.12.53.000000

b8ahw9_05-12-2019_23.12.53.000000

Kubanska läkare arbetar i 59 länder. En oöverträffad humanitär insats!