Kuba_peru

Kuba_peru

”Deras närvaro innebär enbart kostnader för mat, husrum och transporter.”