Kubanska läkemedel snart tillgängliga i större skala i Peru och Chile… hur blir det här i Europa?

Kubas ambassadör i Peru, Sergio González, tillkännagav den 11 maj att det kubanska läkemedlet Heberprot-P snart kommer att finnas tillgängligt i Peru. Heberprot-P befrämjar kärlåterväxt hos diabetiker med kärlkomplikationer, s.k. diabetesfot. Effekten är omfattande, >80% av de som genomgår behandling slipper framtida amputationer.

Det kubanska företaget Heberbiotec och det peruanska företaget Laboratorios Industriales Farmacéuticos Hersil SA har tecknat ett avtal så att Heberprot -P kan importeras till Peru där det blivit registrerat som läkemedel. En nyhet som kommer att gynna Perus diabetiker. Enligt officiella siffror har 8% av landets befolkning (2 480 000 personer) diabetes, och 15% av dessa (372 000) är i riskzonen för att utveckla diabetessår i fötterna.

Mer än 132 000 diabetiker i totalt 20 länder har hittills behandlats med Heberprot-P. I EU har läkemedlet hittills endast använts i Slovakien, där det framgångsrikt provats ut på diabetesmottagningar sedan våren 2017.

I Chile, där tillgången på sjukvård och mediciner styrs av ekonomiska premisser, så som det anstår en marknadsekonomi, har en grupp pionjärer gått samman för att göra mediciner tillgängliga till alla oavsett inkomster. Med stöd av progressiva borgmästare har man bildat s.k. ”folkliga apotek” (Farmacias Populares) i flera kommuner, och föreningen Archifap har skapats för att ansluta alla ”folkliga apotek”.

En delegation bestående av medlemmar i Archifap, borgmästare (Daniel Jadue, Recoleta; Germán Codina, Puente Alto; Carlos Cuadrado, Huenchuraba; Enrique Olivares, Rauco), mfl besökte Havanna i april, där de deltog i ett hälsokonvent. Dessutom tecknades ett avtal för att importera kubanska läkemedel till Chile. Avtalet omfattar ett flertal generiska läkemedel, men även läkemedel som endast tillverkas på Kuba som Heberprot-B och CIMAvax (framgångsrik immunterapi mot lungcancer). Att det är Archifap som marknadsför de kubanska läkemedlen i Chile är en garanti för att de kommer att säljas på ”folkliga apotek” till rimliga priser och kunna köpas av alla. Just nu pågår registreringen av alla läkemedel, och de beräknas finnas till försäljning i Chile inom ett halvår.

Vi glädjer oss att kubanska medicinska landvinningar blir tillgängliga för gemene man i Slovakien, Peru, Chile… Men vi skulle bli ännu gladare om all världens folk fick tillgång till dem! Därför måste vi intensifiera kampen mot USA:s kriminella blockad mot Kuba!

Vania Ramírez-León

(Källa: Prensa Latina)

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/05/11/medicamento-cubano-heberprot-ingresa-a-mercado-de-peru/#.WvbtZpe-mUl

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/04/28/asociacion-de-farmacias-populares-vendera-medicamentos-cubanos-a-bajos-costos-en-chile/#.WvbvrZe-mUm