Kubanska läkemedel till Dominikanska Republiken

cancer, läkemedel
Dr Giselle Suárez, forskare på CIM. Foto: Prensa Latina

Kubanska läkemedel till Dominikanska Republiken

Dr. Giselle Suárez berättade för Prensa Latina att CIMAvax-EGF och den monoklonala antikroppen Nimotuzumab, båda utvecklade av Kubas Centrum för molekylär immunologi (CIM), nu är registrerade i Dominikanska Republiken och att målet är att de ska ges till dominikanska patienter.

Suárez berättade om fördelarna med de båda läkemedlen vid ett evenemang om Immunterapier mot cancer som är inriktade på epidermiska tillväxtfaktorer och dess receptor: CIMAvax och Vidacim, som anordnades av det nationella cancerinstitutet (INCART), ett referenscentrum i landet.

Hon är också specialistläkare på CIMs avdelning för medicinsk förvaltning och förklarade att denna enhet har ett kommersiellt samarbetsavtal med det dominikanska företaget Caribbean Farmacéutica.

Hon förklarade att de vid andra tillfällen har samarbetat, samtidigt som Caribbean Farmacéutica också marknadsför kubanska biotekniska produkter som Heberprot-P, för behandling av diabetiska fotsår, som ett resultat av förhandlingar med Centrum för genteknik och bioteknologi (CIGB).

När det gäller CIMAvax-EGF framhöll Suárez dess bevisade effekter när det gäller att förlänga patienters överlevnad och med bättre livskvalitet.

När det gäller den monoklonala antikroppen Nimotuzumab sade läkaren att den i Dominikanska republiken kommer att marknadsföras under namnet Vidacim.

Hon tillade att den har testats för behandling av patienter med avancerade tumörer i huvud och hals, samt lokalt avancerad cancer i matstrupen.

Nimotuzumab används också av patienter i alla åldrar med bukspottkörtelcancer och mycket aggressiv hjärntumör (malignt gliom), i kombination med strålbehandling och kemoterapi.

Suárez sade till Prensa Latina att huvudstrategin är att till en början arbeta på INCART, med möjlighet att införa dessa terapier på andra kliniker som har onkologisk mottagning.

Hon påpekade att den sanitära registreringen kommer inte bara att tillåta försäljning av de två produkterna, utan det kommer också att underlätta utvärderingen av den kliniska nyttan för dominikanska patienter medelst läkemedelsövervakning.

När det gäller läkemedlens effektivitet påpekade hon också att CIMAvax-EGF är resultatet av klinisk utveckling på Kuba och även i andra länder, och framhöll dess fördelar när det gäller att avsevärt minska nivåerna av epidermal tillväxtfaktor (EGF) i blodet.

CIM har ett aktivt internationellt samarbete, bland annat med Roswell Park Institute i USA, med vilket man 2021 inledde en klinisk studie med CIMAvax-EGF för att förebygga lungcancer hos rökare med hög risk att utveckla sjukdomen.

När det gäller den monoklonala antikroppen påpekade hon att den är registrerad i 25 länder, främst i Europa och Asien.

Cancer är en av de främsta dödsorsakerna på Kuba och i världen, och därför är detta och andra läkemedel som tagits fram tack vare vetenskaplig utveckling på Kuba en källa till hopp för mänskligheten.

Mariela Pérez Valenzuela, Prensa Latina 230516 / cv

Aplicarán en Dominicana terapias desarrolladas en Cuba contra cáncer