Kubanska organisationer uttalar sin solidaritet med det palestinska folket

Det kubanska vänskapsinstitutet ICAP uttalar sitt stöd för Palestina. Foto: ICAP

Kubanska organisationer uttalar sin solidaritet med det palestinska folket

Kubanska organisationer bekräftade sin solidaritet och sitt permanenta stöd för det palestinska folket inför upptrappningen av våldet i konflikten med Israel. Det efter en ny väpnad konfrontation som inleddes lördagen den 7 oktober och som hittills har lämnat fler än tusen människor döda.

Det kubanska institutet för vänskap med folken, ICAP, och den kubansk-arabiska vänskapsföreningen anslöt sig i en gemensam deklaration till den ståndpunkt som utrikesministeriet i Kuba intagit och krävde en övergripande, rättvis och varaktig lösning på konflikten.

I 75 år har den palestinska befolkningen i en ojämlik kamp mött den israeliska statens växande fientlighet. Denna har varit fast besluten att fördriva palestinierna från deras eget territorium, underlåtit att följa Förenta Nationernas resolutioner och kränkt de grundläggande mänskliga rättigheterna, betonar uttalandet och tillägger att det är alla nationers plikt att fördöma den situation som det palestinska folket går igenom.

I en kommuniké från Kubas utrikesdepartement på lördagen upprepades kravet på en lösning av konflikten, baserad på skapandet av två stater, så att det palestinska folket kan utöva sin rätt till självbestämmande och få en oberoende och suverän stat inom gränserna före 1967, med östra Jerusalem som huvudstad.

Kuba uppmanade också FN:s säkerhetsråd att fullgöra sitt mandat och sätta stopp för ockupationsmakten Israels straffrihet, som USA historiskt varit delaktigt i, genom att upprepade gånger hindra FNs agerande, vilket undergräver fred, säkerhet och stabilitet i Mellanöstern.

Det kubanska utrikesdepartementet uppmanade till fred och att söka en lösning genom förhandlingar för att undvika ytterligare upptrappning av konflikten.

Cubadebate 231009 (ZT)

Organizaciones cubanas reafirman solidaridad con Palestina

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72