Kubanska revolutionära grupper publicerar upprop till landets försvar

Plataforma Revolucionaria Sierra Maestra

Vi medlemmar i Revolutionära Plattformen Sierra Maestra, ett nätverk av över 70 revolutionära medier, sidor, grupper, kanaler och influencers, som verkar på sociala medier till försvar av Revolutionen mot det mediekonglomerat som försöker manipulera den kubanska verkligheten och i vårt fosterland få igång en politisk process liknande den arabiska våren, vill härmed förklara:

1. Att våra styrkor varken erkänner eller stöder något som helst försök att provocera under täckmantel av s.k. sociala krav, som försöker manipulera konstitutionella garantier, för att dölja sina avsikter att destabilisera och sälja ut landet.

2. Vi erkänner de mekanismer för folkligt deltagande som vårt politiska system erbjuder, som kan kanalisera de meningsskiljaktigheter som vissa politiska aktörer, i många fall bevisligen av typen legoknektar och andra som är likgiltiga inför risken att förlora den nationella suveräniteten, försöker föra ut i det offentliga rummet.

3. Vi kommer att stödja de beslut som Revolutionens nuvarande ledare, president Miguel Díaz-Canel och Kommunistpartiet, tar med anledning av försöken att i vårt land få till stånd en mjuk kupp av tydlig antikommunistisk och McCarthy-karaktär, medvetna om att när vår suveränitet står på spel kommer enheten kring vår revolutionära regering att vara det enda som kan rädda socialismen. Vi kommer alltid att kunna diskutera olika åsikter, men först och främst måste vi rädda Revolutionen.

4. De grupper, kanaler, sidor och influencers som undertecknar detta brev kommer från sina respektive plattformar att så ofta som behövs kalla alla revolutionärer att ge sig ut på gatorna för att försvara socialismen och kommer där att följa dem som är villiga att försvara den, om och när det uppstår provokationer eller kuppförsök av legoknektar.

 ”Problem har vi tusentals. Revolution en enda”

Sociala medier har gjort det möjligt för tusentals revolutionärer att förenas kring vårt sociala projekt och försvara det med 2000-talets mediala vapen och mobilisera till dess försvar. Kubas fiender ska veta att det finns ett folk redo att försvara sitt fosterland och det behöver inte beordras, eftersom ordern redan är given. Folket är med oss! Vem är emot oss?!

Patria o Muerte! Venceremos!

Fosterlandet eller döden! Vi ska segra!

https://www.facebook.com/PlataformaRevolucionariaSierraMaestra  211014(översättning C.Vaple)

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN!

EN MILJON KANYLER TILL KUBA! SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET PÅ 1 MILJON FÖRE NYÅR!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0