CDR

CDR

CDR – Kommittéerna till försvar för revolutionen. ”Vi finns i varje kvarter, enade, vaksamma, kampberedda”