Kubanska sjukvårdsbrigader i Turkiet

Henry Reeve-brigad i Turkiet 2023
Foto: Kubas Ambassad

Kubanska sjukvårdsbrigader hjälper jordbävningsdrabbade i Turkiet

Kubansk sjukvårdspersonal på ett icke tidsbestämt uppdrag i Turkiet ger primärvård och utför operationer till invånarna i jordbävningsdrabbade områden i landet.

Sedan de anlände till Turkiet har 32 kubanska hälsovårdare från Henry Reeve-brigaden arbetat för att ge grundläggande vård i de delar av landet som drabbades av de två kraftiga jordbävningarna den 6 februari. Mellan den 12 och 19 februari hade vårdpersonalen nått ut till mer än 260 patienter och tillhandahållit allt från primärvård till intensivvård och barnkirurgi. Enligt den kubanska ambassaden i Turkiet hade kubansk sjukvårdspersonal fram till den 19 februari utfört 13 större operationer, varav 4 på barn.

Hälso- och sjukvården i Turkiet påverkas fortfarande av de extrema skador som orsakats av jordbävningarna, det obevekliga trycket på den befintliga hälsovården och den kalla årstiden. Under dessa omständigheter har bidragen från lokala och internationella medicinska volontärer varit ovärderliga. Detta gäller inte bara när det gäller kirurgisk eller intensivvård, utan även primärvård.

Dr Abel Aguilar Rodríguez, en av de läkare som för närvarande arbetar i Turkiet, reflekterade i en rapport till Kubas hälsoministerium över den primärvård som erbjudits till människor som fördrivits eller på annat sätt påverkats av jordbävningarna i Kahramanmaraş-regionen. Enligt hans rapport utförde ett multidisciplinärt team av kubansk sjukvårdspersonal den typ av fältarbete som de känner väl till hemifrån och såg till att alla fick tillgång till den vård de behövde.

”Vi kände oss mycket omtyckta av människorna i samhället, även om de först inte förstod vilka vi var. De flesta vi nådde var bönder och äldre människor”, säger dr Aguilar Rodríguez i sin rapport.

De flesta i det kubanska medicinska teamet i Turkiet har tidigare erfarenhet av internationellt solidaritetsarbete. Enligt folkhälsoministeriet hade 69 procent av den sjukvårdspersonal som var utstationerad i uppdraget i Turkiet tidigare rest till andra länder för att ge sjukvård. Detta har förberett dem för de språkliga och organisatoriska skillnader som de kan stöta på under sitt nuvarande uppdrag.

Enligt dr Ruber Ortiz Legra, specialist i allmänmedicin som tidigare deltagit i hjälpinsatser i Azerbajdzjan mot covid-19, kommer sådana erfarenheter att vara ovärderliga för att driva uppdraget i Turkiet och se till att Kuba och dess hälsobrigader återigen erkänns som förmedlare av internationell solidaritet.

Peoples Health Dispatch, 230220 /cv

Cuban medical brigades bring relief to earthquake-hit areas of Turkey