Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kubas-covidvaccin-bland-de-basta-i-varlden/
Export date: Sun Nov 28 8:00:13 2021 / +0000 GMT

Kubas Covidvaccin bland de bästa i världen!
Kubas Covidvaccin bland de bästa i världen!

Ett av Kubas egenutvecklade vaccin mot Covid, Abdala, ger 92,28 procents immunitet efter tre doser. Det framkommer i de slutgiltiga Fas 3-tester som föregår ett godkännande som vaccin, från att tidigare betecknats som ”kandidat”. Övriga kubanska vaccin genomgår fortfarande tester. Av dem har Soberana 02 kommit längst i utvecklingen. Där uppges en immunitet på 62 procent efter två doser av de tre som ska tas.

 Text TV 22 juni om att Abdala ger 92,28 procents immunitet

Redan några dagar innan resultatet publicerades av Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIBG), tillkännagav Vietnam att det vill tillverka vaccinet i Vietnam. Bland andra Argentina har sagt att de vill finansiera vaccintillverkning i Kuba för att säkerställa leveranser.

I motsats till andra liknande effektiva vaccin, som måste förvaras djupfrysta, kräver Abdala en lagringstemperatur på mellan 2 och 8oC. En stor fördel, framförallt i resursfattiga länder.

Varför lyckas Kuba så bra med sina vacciner mot COVID19 medan andra misslyckas - däribland tyska CureVac som nyligen floppade med 47 % effektivitet medan kubanska Abdala nyligen visade 92 % effektivitet? WHO kräver en effektivitet på minst 50 procent, vilket alltså tyska CureVac inte klarar.

@CubaBusinessReport pekar på 2 faktorer:

1) Man satsade från början på en variant med 3 doser.

2) Man utvecklade sina studier utan hast. Det fanns tid att jämföra olika alternativ, förbättra och lösa problem.

Tyska CureVac verkar däremot ha haft bråttom och inte haft tillräckligt med tid att lösa de problem man observerade på ett genomtänkt sätt (biverkningar, måttligt hög respons från immunförsvaret).

Det ekonomiska läget i Kuba är mycket svårt. Coronakrisen, utebliven turism och USA:s upptrappade sanktioner har medfört brist på såväl livsviktiga mediciner som livsmedel.

Bland annat hindras landet från att köpa kanyler av USA. Stormakten har ett enormt inflytande över världens finanssystem och kontrollerar och stoppar alla transaktioner som görs genom Applepay, PayPal, GoFundMe, Visa och de flesta banker, inklusive alla transaktioner som görs via SWIFT- och Stripesystemen.

Förutom de finansiella svårigheterna använder USA sin ekonomiska och politiska tyngd för att rutinmässigt hindra Kuba från att få tag på viktig utrustning från utländska leverantörer. Det gäller också mediciner och skyddsutrustning. Transportbolag, oavsett om de ägs av USA-företag eller enskilda individer (om de har affärer eller förbindelser med USA), utsätts för sanktioner, främst enorma bötesbelopp om de har kontakt med Kuba.

Kuba är unikt genom att det trots 60 års blockad, framgångsrikt framställt en hel grupp av Covid-19 vaccin. Landet har också deklarerat att det vill förse fattiga länder med 100 miljoner vaccinationsdoser. Men det hindras från att köpa de kanyler som behövs. Venezuela, som hindras av USA att köpa vaccin genom WHO:s Covax program, har beställt 12 miljoner vaccindoser av Kubas Abdala och Soberana vaccin.

Vi behöver fortsätta att donera pengar för att Kuba ska kunna fortsätta vaccinera sin befolkning och hjälpa andra. USA dödar, Kuba räddar liv. 

Cuba Standard, Björn Blomberg med flera 210622

Vaccine candidate 92% effective; Vietnam to buy Abdala 1

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

 
Links:
  1. https://www.cubabusinessreport.com/abdala-vaccine- shows-92-28-efficacy-after-phase-iii-trial/
Post date: 2021-06-26 17:35:08
Post date GMT: 2021-06-26 16:35:08

Post modified date: 2021-06-26 17:35:08
Post modified date GMT: 2021-06-26 16:35:08