Kubas ekonomi rustat mot den skärpta blockaden

”Vi kan dra nytta av våra inhemska resurser och gå som vinnare ur den belägring USA utsätter oss för – och som inte kommer att lyckas knäcka oss.”

Trots USAs senaste åtstramning av den ekonomiska blockaden är Kubas ekonomi motståndskraftig och kommer inte att gå in i lågkonjunktur, snarare få en liten tillväxt under det kommande året enligt prognoser publicerade av Economic Commission for Latin America and the Caribean, CEPAL, en av regionens ledande tankesmedjor.

Kubas ekonomiminister Alejandro Gil Fernandez refererade på Twitter under onsdagen till CEPALs senaste rapport, ”Trots att blockaden förvärrats, förutspår CEPAL ingen tillbakagång för den kubanska ekonomin under 2019 utan uppskattar en tillväxt på 0,5 procent, liknande den i regionen.

Vi fortsätter att fokusera på människors förbättrade livskvalitet, vilket sannerligen är vår viktigaste uppgift.”

CEPAL förutspår en långsam tillväxt i hela regionen där Sydamerikas tillväxt sannolikt blir 0,2 procent och Latinamerikas 0,5 procent. Prognosen visar en blygsam tillväxt för Kuba trots Trump-administrationens nya ekonomiska sanktioner.

I april började USA tillämpa artikel III i Helms-Burton Act, vilket möjliggör för kubaner i USA vars företag nationaliserades efter revolutionen, att lämna in stämningar mot dem som äger, eller gör affärer med dessa företag idag.

Hittills har USA erkänt 5 000 sådana anspråk. Målet är att skrämma bort dem som vill handla eller investera i Kuba, och att därigenom skada ön ekonomiskt. Lagen ska ”uppmuntra alla som bedriver handel med Kuba att tänka över ifall de handlar med konfiskerad egendom”.

Läs mer…https://www.caribbean-council.org/us-administration-tightening-sanctions-cuba/

Artikel III, tillsammans med blockaden i allmänhet, har upprepade gånger avvisats av FN. Bara Israel har konsekvent röstat med USA i frågan.

Trots USAs attacker visar Kubas ekonomi motståndskraft. Lagstiftaren Gil Fernandez beskrev för parlamentet landets ekonomiska strategi, vilken han anser ansvarar för stabilitet under svårigheter. Planens huvudsyfte, enligt Fernandez, är att ”skydda nationell produktion, bredda och öka exporten, minska importen, stärka statliga företag, öka självförsörjning inom livsmedel, främja lokal utveckling, samt driva en social bostadspolitik och investera i vetenskap.” Fernandez avslutade sitt anförande med konstaterandet att Kubas ekonomiska strategi innebär att: ”vi kan dra nytta av våra inhemska resurser och gå som vinnare ur den belägring USA utsätter oss för – och som inte kommer att lyckas besegra oss.”

Telesur 190808

Cuban Economy Will Not Enter Recession Despite Blockade