Kubas ekonomiska och sociala utmaningar

flytande elverk från Turkiet
Foto: Unión Nacional Eléctrica

Díaz-Canel om Kubas ekonomiska och sociala utmaningar inför 2023 

Kubas president Miguel Díaz-Canel medgav idag att landet står inför flera utmaningar mitt i en akut ekonomisk kris och en ogynnsam internationell kontext, vilket har återverkningar på landets ekonomiska och sociala situation.

Vi lever i en tid av multidimensionell kris på global nivå som är mycket värre i det kubanska fallet på grund av effekterna av USAs intensifierade blockad, sade presidenten, och i denna situation blir de ackumulerade interna problemen än mer kännbara.

I samtal med ledamöter av nationalförsamlingens ekonomiska utskott beskrev han i detalj de motsägelser som Kuba står inför i sina ansträngningar att upprätthålla sin sociala modell utan att ta till nyliberala åtgärder.

Han gav som exempel att landet, på grund av svårigheterna med elförsörjningen, har leasat flytande produktionsanläggningar som betalas i utländsk valuta, men att man inte tar betalt av befolkningen i valuta och inte heller höjer elpriset.

Detta är en helt subventionerad sektor, förklarade han, och i år stod den för den största delen av utgifterna i utländsk valuta, både vad gäller bränsle och för inköp av reservdelar och förnödenheter som behövs för reparationer och underhåll, vilket är nödvändigt för att övervinna svårigheterna.

Presidenten tillade att dessa pengar måste genereras inom andra produktiva områden, för vilka det också krävs ekonomiska resurser.

Våra utmaningar, sade han, är att garantera den grundläggande livsmedelskorgen, resurserna för utbildning och hälsovård… och det enklaste vore att ta till prishöjningar, som de flesta länder gör, men vårt system för social rättvisa kräver att vi söker andra alternativ.

Díaz-Canel hänvisade till bestående problem som inflation, överskott på likvida medel för en del av befolkningen, som kan köpa varor även om de är dyra, och förekomsten av personer som arbetar utanför lagens ramar och tjänar mer än de som bidrar till samhället. I detta avseende sade han att kampen mot brottslighet och olagligheter gäller alla och inom alla sektorer, för det kubanska samhället kan inte hålla dem under armarna som kan arbeta för sitt uppehälle och som dessutom lever på att utnyttja dem som faktiskt bidrar till samhället. ”Detta är något som vi måste komma tillrätta med mitt i krisen”, betonade han.

Att lösa den stora obalansen mellan utbud och efterfrågan, situationen med företag som går med förlust eller som missbrukar sina befogenheter och att bättre ta hand om människor i utsatta situationer, med fokus på verklig social omvandling och inte socialbidrag, är också frågor som regeringen uppmärksammar, sade han.

Vi kommer även att övervinna de svåra tider vi nu går igenom, betonade han. Det finns strategier och åtgärder som visserligen inte ger några omedelbara kvantitativa resultat, men som bär frukt.

Vi måste vädja till kreativt motstånd, främja lokal utveckling och lokala produktionssystem, särskilt sådana som inte är beroende av utländsk valuta, samt utveckla den cirkulära ekonomin och stimulera innovation, tillade han.

”Med kreativt motstånd kommer vi att segra. Det är en väg som kräver ansträngning, uppoffring och vilja, men det är en väg, och vi måste övervinna blockaden som har intensifierats”, avslutade han.

Prensa Latina 221211
/cv

Díaz-Canel reconoce desafíos económicos y sociales de Cuba para 2023