Kubas Familjeläkarsystem firar 35 år

Foto: Granma

Som en del av ett helt nytt primärvårdssystem, som senare skulle komma att spridas över hela Kuba, började 1984 landets första tio familjeläkare i huvudstaden.

Detta datum, som markerar 35-årsdagen av lanseringen av detta ädla system, gratulerar Kommittéerna för revolutionens försvar, CDR, all hälsovårdspersonal som på ett eller annat sätt är knuten till Familjeläkar- och sjuksköterskeprogrammet.

”För trettiofem år sedan började de första tio familjeläkarna sitt arbete i kommunen 10 de Octubre, i Lawton, och 1987 började specialister inom Allmän integrerad medicin, AIM, utexamineras”, säger meddelandet från CDR-kommittéernas verkställande utskott.

”Inom några år byggdes tusentals familjeläkarmottagningar i samhällen och på skolor, daghem, arbetsplatser och sociala inrättningar, vilket gör att hälsovårdsarbetarna blir en aktiv del i kvarteren i hela Kuba. Systemet med Familjeläkare och -sjuksköterska utarbetades enligt Fidel Castros tankar», säger meddelandet från CDR-kommittéerna, som har mer än åtta miljoner medlemmar.

Kommittéerna för revolutionens försvar har sedan Familjeläkarsystemets begynnelse samarbetat med vårdpersonalen för att främja den kubanska familjens välbefinnande. Hundratals samhällsprojekt skapades för att utbilda barn, unga och vuxna i god hygien, frivilligt arbete för skadedjursbekämpning, vaccinations- och näringsprogram har skapats, och det mest osjälviska och altruistiska av alla: det frivilliga blodgivarprogrammet.

Organisationen påminde om Fidel Castros ord att ”läkaren är en arbetare som främjar liv och hälsa”. Kubas läkare har visat detta genom att ”i hela världen hålla vårt lands namn högt och genom att vara garanter för social välfärd på ön.”

Våra hjärtligaste gratulationer till all hälsovårdspersonal.

Granma 190103

Médicos y enfermeras de familia: 35 años de vida y salud

Se även denna artikel i tidskriften Kuba från 2012:
Kuba: den nya globala läkekonsten