This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 22:54:24 2024 / +0000 GMT

Kubas första biokraftverk levererar
Kubas första biokraftverk är igång och producerar el.

Kubas första bioelektriska kraftverk, som byggdes i anslutning till sockerfabriken Ciro Redondo i Ciego de Avila synkroniserades vid middagstid den 5 juli med det nationella stamnätet. Det fungerar stabilt och levererar 22 megawatt från en enda panna.

Carmen Taboada Hernández, vice ordförande för samriskföretaget Biopower S.A., berättar att man använder den marabú [Dichrostachys cinerea, en invasiv buskhög ärtväxt] som skördats under tiden då anläggningen inte varit i drift, och tillgången ska enligt beräkningar räcka för att producera el i 30-35 dagar.

Biokraftverket är byggt med kinesisk teknik till en kostnad av cirka 140 miljoner USD och är ett av de viktigaste projekten i landet, eftersom det ingår i den nationella strategin för att öka användningen av förnybara energikällor.

Under driftsättningen i januari förra året stötte sammankopplingen med sockerfabriken på problem. Kraftverket slutade fungera när det i sina pannor inte kunde förbränna den levererade bagassen [restprodukt från sockerrör] helt och hållet, eftersom dess egenskaper skiljer sig en del från det kraftverket konstruerats för, förklarade Taboada Hernández.

Den vackra men invasiva busken marabú. Foto: Ramiro Chaves, Wikipedia

Hon påpekade att marabú-skörden också drabbades, av brist på pengar för inköp av reservdelar från den utländska leverantören. Hon tillade att man samarbetar med en grupp kinesiska experter om ändringar, tester och justeringar för att göra anläggningen stabil.

För att producera el under sockerskörden kommer anläggningen att använda en blandning av marabú och bagass från sockerbruket Ciro Redondo, som också kommer att tillhandahålla kondenserat vatten för den elektricitet och värmeenergi som behövs för att mala sockerrören.

Biokraftverket i Ciego de Avila är det första i sitt slag på Kuba med hjälp av utländska investeringar och en pionjär när det gäller användningen av marabú som biobränsle.

 

Lubia Ulloa Trujillo, ACN 220705  (Övers: Vaple)

Funciona de forma estable bioeléctrica en Ciego de Ávila

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap

(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden: Pg 40 54 11–0 eller Swish 123 589 0975

eller till insamlingen ”Mediciner till Kuba”: Pg 23 57 15–0  eller Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2022-07-07 15:00:19
Post date GMT: 2022-07-07 14:00:19
Post modified date: 2023-05-10 16:42:12
Post modified date GMT: 2023-05-10 15:42:12

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com