Kubas hållbara jordbruk

Leidy Casimir Rodriguez

Kuba: agroekologi och socioekologisk motståndskraft

Leidy Casimiro Rodriguez är expert på agroekologi med stor teoretisk kunskap men också praktisk erfarenhet av det dagliga arbetet bland kubanska jordbrukare.

Leidy återvände med sina föräldrar till familjens gamla ärvda jordbruk under Specialperioden, ett årtionde av ekonomisk kris som slog hårt mot Kuba under 1990-talet.

De förvandlade jordbruket under loppet av 23 år till ett av de mest hållbara i Kuba genom att använda agroekologiska tekniker som hjälper till att minimera klimatförändringarna och förbättra livsmedelssäkerheten.

Förutom sin professur skapade Leidy en matematisk formel för att skapa ett index för den socio-ekologiska motståndskraften i det dagliga arbetet hos kubanska jordbrukare. Det ger en indikation på hur förberedda de är på att möta negativa externa faktorer:

”Specialperioden visade sig vara en positiv fas för tredje och fjärde generationen för familjen. Det var en utmaning att återvända till familjejordbruket som första och andra generationen så gott som hade övergett på grund av utarmningen av jordarna och infrastrukturen.

Under Specialperioden var vi fortfarande inte helt och fullt agro-ekologiska. Vi startade med alla de vanliga bakslagen: vi började med att försöka tillverka agroekologiska kemikalier utan syntetiska kemikalier, utan pengar eller erfarenhet. Vi hade bara vår entusiasm att bygga på. Idén på att omvandla vårt jordbruk kommer från den kubanska agroekologin och rörelsen för permakultur, plus flera år av bittra erfarenheter av agrokemikalier.

Världen behöver sådana exempel och Kuba kan vara ett av de bästa, av flera anledningar. Vi vill skapa ett nationellt projekt och använda nästan en miljon hektar av jord som ligger i träda som tillhör 100 000 familjer. Vi tror att småjordbruk kan erbjuda så mycket för en hållbar framtid: maximal användning av förnybar energi, den traditionella kunskapen som finns på varje jordbruk med dess mikroklimat, biologisk mångfald och lokala seder. Det var lätt för oss att förstå detta eftersom vi kunde jämföra.

Vi har blivit starkare än vad vi någonsin trodde var möjligt. Det genom vår hängivenhet till att förbättra jordbruket, tolka naturens lagar varje dag, år efter år och generation efter generation.

Det socio-ekologiska motstånds index som jag skapat tillåter utvärdering av kapaciteten för ett familjejordbruk eller lantligt område, hur det underhålls över tid med hänsyn till familjens önskemål, behoven hos deras lokalsamhällen, men också skötsel och bevarande av jorden, naturliga resurser och skydd av både ekologisk och social mångfald. Denna kapacitet till motstånd hjälper jordbruksfamiljer att bibehålla och förbättra deras kulturella- och samhälleliga miljö och minska sårbarheten för negativa yttre faktorer som klimatförändringar, marknadsmässiga prisfluktuationer, politiska förändringar osv.

Metodologin för utvärdering av det Socio-ekologiska motståndet uppnåddes genom vår familjs arbete under 23 år, som gjort det möjligt att analysera framsteg och dynamik i familjejordbruk, hur de anpassar sig till en föränderlig miljö politiskt, miljömässigt och ekonomiskt.

Detta kan bidra till förbättrad effektivitet i beslutsfattande processer såväl för jordbrukare som vill förbättra motståndskraften som för politiker som vill utveckla mer hållbar jordbrukspolitik.

Vi anslöt oss till ”Slow Food”-rörelsen eftersom den kombinerar vår livsfilosofi med nya uppfattningar om hälsosam, varierad mat. Det adderar värde till det arbete som redan gör och ger oss ny kapacitet och kreativitet att odla god, ren och juste mat. Slow-Food erbjuder en integrerad och hållbar vision, från produktion till konsumtion. Något som brukar behandlas separat men som i praktiken är nära relaterade.”

Länk till boken https://www.eae-publishing.com/catalog/details//store/es/book/978-3-330-09761-2/resiliencia-socioecol%C3%B3gica-de-fincas-familiares-en-cuba

Slow Food 171102

Cuba: Agroecology and Socio-Ecological Resilience (nedkortat)

Cuba: Agroecology and Socio-Ecological Resilience

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ett ännu mer betydelsefullt stöd är medlemskap!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)