Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kubas-historiska-position-om-palestina/
Export date: Fri Jun 14 21:36:02 2024 / +0000 GMT

Kubas historiska position om Palestina
Kubas historiska position om Palestina

Inofficiella band knöts mellan Kuba och palestinierna redan under en resa som Fidels bror, Raul Castro och Che Guevara, gjorde till Gazaremsan i slutet av 1959, en resa som var den första i sitt slag. Che Guevara talade till stöd för palestinierna i kustenklaven och på andra håll.

Kubansk-palestinska relationer kan också spåras tillbaka till 1966 års Tricontinental Conference i Havanna, men det var Arafats resa i november 1974 som "cementerade den officiella palestinska relationen med Kuba", sade Hosni Abdel Wahad, den palestinska myndighetens biträdande utrikesminister för Nord- och Sydamerika. 

Alla latinamerikanska länder, med undantag för Kuba, stödde konsekvent den israeliska ståndpunkten i internationella forum. Kubas stöd till Palestina kulminerade i landets erkännande av PLO när den grundades 1964, vilket gjorde Kuba till ett av de första länderna att göra det.

"Kuba har alltid varit en stark anhängare av palestinierna på alla områden: politiskt, militärt och utbildning. Kubanerna utbildade palestinska aktivister och Fidel själv var en stark förespråkare för den palestinska strävan efter frihet och oberoende", sade Mansour Tahboub, från Arafatstiftelsen.

Castro förenade Kubas kamp mot imperialismen med den palestinska strävan efter självständighet från Israels ockupation.

Fidel: "De palestinska rörelserna har visat sin förmåga att stå emot imperialistisk ... aggression ... [Den palestinska saken] kommer förr eller senare att segra trots de arabiska reaktionärernas förräderi, imperialistiska manövrer och israelisk aggression." I nästan vart och ett av Castros många tal uttryckte han stöd för palestinierna vid sidan av fördömanden av USA:s "imperialistiska komplotter".

Under den alliansfria rörelsens storhetstid, före kalla krigets slut, gav Kuba också palestinierna välbehövligt politiskt stöd i internationella forum, som FN. Vid den tiden var Kuba medförslagsställare till den resolution i FN:s generalförsamling som likställde sionism med rasism.

Kuba hjälpte PLO - särskilt vänsterinriktade fraktioner som Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) och Demokratiska fronten för Palestinas befrielse (DFLP) - att knyta band med grannstaterna. "Det är inte många som vet det, men kubanerna spelade en stor roll för att vi skulle få status som icke-medlemsstat med observatörsstatus i FN, och vi har fortfarande kontakt med dem i alla internationella frågor på hög nivå", säger Mohammad Odeh från Fatah.

Kuba visade också ett särskilt intresse för att ge utbildningsstöd till palestinier. "Trots Kubas ekonomiska problem gav regeringen varje år fler än 150 palestinier möjlighet att studera medicin, teknik och andra ämnen", sade Odeh, som 1970 studerade till tandläkare på ön med ett stipendium från den kubanska regeringen. 

Fidel Castro:

“…För icke-allierade stater är frågan om Palestina kärnan i problemen i Mellanöstern…Båda utgör ett odelbart helt som inte kan lösas var för sig.

Grunden för en rättvis fred i regionen börjar med Israels totala och villkorslösa tillbakadragande från alla ockuperade territorier och innebär för det palestinska folket återlämnandet av alla deras territorier och deras rätt till sina omistliga nationella rättigheter, inklusive rätten att återvända till sitt fosterland, självbestämmande och upprättandet av en oberoende palestinsk stat i överensstämmelse med FN:s Generalförsamlings resolution 3236.

Det innebär att de åtgärder som Israel vidtagit i de ockuperade palestinska och arabiska områdena  är olagliga och ogiltiga. Det innefattar upprättandet av bosättningar på palestinsk och arabisk mark. En omedelbar nedmontering av dessa krävs för att lösa problemet.

Som jag sa vid mitt tal vid det sjätte toppmötet…vi är inga fanatiker. Den revolutionära rörelsen har alltid hatat rasdiskriminering och pogromer av vilket slag de vara må. Från djupet av våra hjärtan förkastar vi med all den makt vi är mäktiga den brutala förföljelsen och det folkmord som på sin tid utlöstes av nazisterna mot det judiska folket. Samtidigt kan jag inte påminna mig något liknande i den nutida historien som vräkningen, förföljelsen och folkmordet som genomförs av imperialism och sionism mot det palestinska folket. Berövat sitt land, utvisade från hemlandet, utspridda i världen, plågade och mördade. Det heroiska palestinska folket är ett fantastiskt exempel på osjälviskhet och patriotism. De är en levande symbol för det största brottet I vår tid.”

Al Jazeera med flera källor (ZT)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA OCH GAZA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

Post date: 2023-11-08 09:02:26
Post date GMT: 2023-11-08 08:02:26

Post modified date: 2023-11-08 09:02:55
Post modified date GMT: 2023-11-08 08:02:55