Kubas Kommunistiska Parti – Kongress

"Enhet betyder att dela kampen, riskerna, uppoffringarna, målen, idéerna, uppfattningarna och strategierna"

Kubas Kommunistiska Parti, PCC, firar i dagarna sin 8:e Kongress. Media i väst fokuserar på att Raul Castro avgår som partiordförande, något han sagt för många år sedan att han skulle göra. Det media inte (vill) förstår är att Kuba styrs av ett kollektivt ledarskap. Dessutom är Kuba en deltagardemokrati där inga viktiga beslut fattas utan att de stora folkliga organisationerna (fackföreningarna, kvinnoförbundet, bondeförbundet, bönderna, kvarterskommittéerna, studentförbundet) fått säga sitt. Rådslag, där alla medborgare kan delta, hålls på arbetsplatser och i bostadsområden för att alla ska kunna ge sina synpunkter.

Kommunistpartiet är inget valparti som man röstar på. Till partiet väljs personer som föreslås av sina arbetskamrater och grannar, personer som är föredömen både i arbete och fritid. Partiet leder genom sitt exempel, sin övertalningsförmåga och sina analyser.

Nedan en artikel från PCC:s tidning Granma om vd som gör Kommunistpartiet så speciellt: 

Kommunistpartiet är unikt

Vårt parti är unikt för att det garanterar enigheten hos alla kubaner som vill bygga ett mer demokratiskt, inkluderande och rättvist samhälle.

De kapitalistiska krafterna inser att för att vinna så måste de splittra, besegra eller förleda Kubas kollektiva former för organisering, motstånd och kamp. En organisering som utgör ett verkligt och effektivt hot mot deras system. Därför deras krav på att vi inför ett flerpartisystem, något som enbart skulle förhindra varje möjlighet till ett mer demokratiskt samhälle.

Vårt parti är unikt för att det ger makt åt det kubanska folket och tjänar som vår viktigaste resurs i försvaret av våra rättigheter mot de subversiva planer som styrs från utlandet.

Vårt parti är unikt för det är kommunistiskt i en värld där kapitalismen är i kris. Högern attackerar rabiat mänskliga rättigheter i försvaret av sina klassintressen. Det finns idag inget centrum som utgör ett reellt alternativ till att konfrontera de förhärskande kapitalistiska strukturerna av dominans, plundring och exploatering av våra folk.

Vårt parti är unikt för att det är folkets parti och det är ett parti för folket; gräsrötternas parti: som finns på varje arbetsplats, i varje kvarter; partiet är för såväl intelektuella som arbetare; ett parti som sysselsätter sig med de frågor som vårt nationella projekt är baserat på och som allmänheten diskuterar och debatterar. Det är ett parti som besegrat otroliga utmaningar. Det har stått inför motsättningar men utan att överge vägen till vår suveränitet; ett parti som demonstrerat sin järnvilja att gå framåt i en blockerad nation; ett parti som orubbligt kämpar mot blockaden, ett parti vars medlemmar är de första att stiga fram varje gång landet behöver det.

Vårt parti är unikt trots att det inte är perfekt och inte heller ska det idealiseras. Men det har tagit sig an sina misstag med självkritisk inställning varje gång det varit nödvändigt. Format och smitt i en komplex social process, inte fri från misstag, men vårt parti konfronterar utmaningarna i vår tid. Utmaningar som inte ska underskattas.

Vårt parti är unikt för att det är garantin vi har för att kunna drömma och arbeta för en bättre nation för alla.

Granma 210413

Our Party is unique because it guarantees the unity of all Cubans intent on building a more democratic, inclusive and just society

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72