pcc_8CONGRESO

pcc_8CONGRESO

”Enhet betyder att dela kampen, riskerna, uppoffringarna, målen, idéerna, uppfattningarna och strategierna”