This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Mon Apr 15 14:56:08 2024 / +0000 GMT

Kubas "oberoende" media - Made in USA
Oberoende media?

Här följer några punkter från min magisteruppsats där jag analyserar konstruktionen av "oberoende medier" som OnCuba, El Toque och El Estornudo.

Låt oss börja med att slå fast att de är privata - inte oberoende - medier.

Efter den 17 december 2014 öppnade sig ett nytt politiskt scenario på Kuba där man försökte sudda ut fienden och framföra politisk centrism som en lösning. Det alternativ som kallas den tredje vägen presenterades och uppmanade medborgarna att inte polarisera sig i politiskt i någon av ytterligheterna, utan att hålla en position av "aktiv neutralitet".

I detta sammanhang, främst i digitala medier, har idén om "politisk centrism" främjats på Kuba, beroende på den kubanska kontrarevolutionens rungande misslyckanden och vanrykte.

Dessa medier framställer sig själva som alternativa, ett begrepp som började användas på 1960-talet och som omfattade sociala rörelser som tog plats utanför det konventionella.

Några av de USA-finansierade medierna. De kallar sig gärna "oberoende".

Mycket pengar, massor. El Toque fick mer än 200 000 dollar från de europeiska ambassaderna i Havanna. Bland de viktigaste finansiärerna under den undersökta perioden finns Norwegian People's Aid (Norsk Folkehjelp), en NGO underställd det norska utrikesministeriet, medlem av den europeiska plattformen Alianza 2015, vars huvudchefer hade kontor i Nicaragua och hjälpte till att finansiera statskuppsförsöket i det centralamerikanska landet.

National Democratic Institute (NDI), International Center for Journalists (ICFJ), Institute for War and Peace Reporting (IWPR) i Storbritannien och NGOerna Open Society Foundations, med stöd av Swedish Foundation for Human Rights och Fundación Gabriel García Márquez, finns bland de som finansierar El Toque och Estornudo.

Alternativ? Att döma av dessa medier, är alternativet inte längre ett alternativ där det inte finns pengar att hämta. "The American way of life" främjas liksom värderingarna i den representativa demokratin i USA-stil. Detta gör dem till främjare av kapitalistisk restaurering.

Strategin är inte ny: dessa medier och institutioner utser ledare, utbildar dem, belönar dem, finansierar dem, stimulerar dem, gör dem synliga, sammankopplar dem, ger dem makt, vägleder dem och ger dem utrymme och plattformar. Med andra ord behöver ingen tala om för dem vad de ska skriva, för så snart de valts ut och finansieras har de redan tagit ställning.

De skapas för att hantera missnöjet och rikta det mot regeringen, mot socialismen, och för att försöka främja liberalismen på Kuba, med andra ord ren och skär kapitalism.

Jorge Enrique Jerez Belisario, Facebook 221028 (cv)

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2022-12-27 10:59:26
Post date GMT: 2022-12-27 09:59:26
Post modified date: 2022-12-27 10:59:26
Post modified date GMT: 2022-12-27 09:59:26

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com