Kubas orubbliga stöd till Palestina

Kuba ger ett osvikligt stöd till Palestinas sak

Kubas orubbliga stöd till Palestina

Kuba fortsätter att stå för palestiniernas sak; för deras oberoende och självständighet, sitt stöd till erkännandet av Palestina som stat och erbjuder palestinska ungdomar möjligheten att studera i Kuba.

Det är den inställning som Kuba har och har haft i internationella fora och FN. Faktum är att Kuba var ett av 13 länder som röstade mot delningen av det palestinska territoriet 1947, knappt ett år efter att FN bildats. Delningen av Palestina genomfördes med godkännandet av FN:s resolution 181, som gav grönt ljus till bildandet av staten Israel. Beslutet, ett av de mest omstridda i FN:s historia, utlöste det första arabisk-israeliska kriget och gav upphov till en av de längsta konflikterna i Mellanöstern.

Även om staten Israel finns sedan 70 år, har erkännandet av staten Palestina visat sig vara ett av de ämnen med längst historia som kvarstår i FN och Säkerhetsrådet.

Sedan revolutionens seger 1 januari 1959 har Kuba upprätthållit ett strikt stöd i sökandet efter en bred, rättvis och varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten, baserat på skapandet av två stater.

Den 26 oktober 2020 krävde Kubas FN-representant Pedro Luis Pedro i FN:s säkerhetsråd en rättvis lösning på konflikten. En sådan innebär ett verkligt utövande av den oförytterliga rätten för det palestinska folket att skapa sin egen stat inom gränserna från före 1967 och med sin huvudstad som Östra Jerusalem. Representanten framhöll att detta kräver ett ansvarsfullt agerande från USA och ett slut på straffriheten för de brott som Israels politik och annektering innebär.

Regeringen i Tel Aviv fortsätter ockupationen av palestinskt territorium, den fortsätter sina annekteringar, den ökar de olagliga åtgärderna, vilket innefattar byggande och utökande av bosättningar på ockuperat område. Likaså fortsätter rivningarna av palestinska hem som straff, beslagtagandet av resurser från palestinska institutioner, den framtvingade förflyttningen av hundratals civila och blockaden av Gaza, sa ambassadören.

Nu, när pandemin Covid-19 drastiskt ändrat livet i hela världen och kräver en reaktion grundad på solidaritet och samarbete, uppmanar Kuba till att undvika varje åtgärd som kan leda till ytterligare försämring av stabiliteten och säkerheten i denna region, särskilt för det palestinska folket.

Läget för det palestinska samhället blir allt värre, under pandemin, under ockupationen och under den långvariga blockaden från Tel Aviv.

Den kubanske ambassadören förkastade Israels planer på att annektera nya områden på Västbanken, något som är ett hot mot en framtida palestinsk stat och står i direkt strid mot internationell rätt och de mänskliga rättigheterna.

Vi uppmanar åter Säkerhetsrådet att det uppfyller sitt ansvar som FN-stadgan ger det för att upprätthålla fred och internationell säkerhet och kräva av Israel ett omedelbart och fullständigt slut på sin politik av kolonisering, sa diplomaten.

Enligt Pedros är det oroande att den senaste perioden inte har resulterat i åtgärder för att göra slut på den israeliska militära aggressionen på palestinskt territorium, inklusive Östra Jerusalem, enligt resolution 2334 från Säkerhetsrådet.

Denna organisation, som borde värna internationell säkerhet, förblir tyst medan Israel befäster sin politik av expansion av illegala bosättningar på ockuperat palestinskt territorium och hotar med att annektera Jordandalen och andra områden på Västbanken liksom i Östra Jerusalem.

Den kubanske representanten förkastade likaså USA:s aggressiva, ensidiga och oberättigade aktioner som allvarligt skadar de legitima intressena i arabländerna och medför en farlig eskalering i regionen.

Kuba motsätter sig det så kallade ”Århundradets avtal”, framtaget av den nuvarande administrationen i USA, i vilket man underkänner lösningen med två stater. Något som har ett historiskt stöd i FN, de icke-allierade staternas organisation, Arabförbundet, organisationen för islamiskt samarbete, med flera.

Washingtons ensidiga beslut att erkänna Jerusalem som huvudstad i Israel och flytta sin ambassad dit, liksom att erkänna Tel Avivs överhöghet över de syriska Golanhöjderna, utgör brott mot FN-stadgan, mot internationell rätt och mot resolutionerna från Säkerhetsrådet.

Slutligen framhöll den kubanske diplomaten Kubas osvikliga stöd till det palestinska folket och regering.

Prensa Latina 201103

Cuba al lado de Palestina en causa por la soberanía

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72