Kubas osvikliga stöd för den palestinska saken

Kuba ger principfast stöd till Palestina och folkets kamp mot ockupationen

Kubas osvikliga stöd för den palestinska saken. Citat från Fidel Castro.

Medan Kuba sedan revolutionens seger principfast stöder det palestinska folket i dess strävan efter frihet från ockupationen, så ställer de kontrarevolutionära och antikubanska krafterna entusiastiskt upp bakom Israel. Deras talespersoner i Miami hejar på bombningarna och den totala blockaden av Gaza. Dessa bombningar har hittills orsakat fler än 1 500 döda och fler än 7 000 skadade i det tättbefolkade området. Israel har fällt      6 000 bomber med en sammanlagd vikt på ca 4 000 ton. Gaza är ungefär lika stort som Göteborg och har 2,2 miljoner invånare, varav hälften barn. 

Kuba har I FN och andra internationella organ ständigt fort fram kraven på en rättvis lösning på konflikten. Kuba ger också handfast stöd till palestinierna. Många palestinska ungdomar har fått sin utbildning I Kuba. Solidariteten är orubblig.

Vi illustrerar detta med några citat från Fidel Castro:

”…Jag nämner i första hand det lidande och modiga palestinska folket. Inget mer brutalt fråntagande av ett folks rätt till fred och existens har begåtts under detta århundrade. Förstå väl att vi inte är fanatiker. Den revolutionära rörelsen har alltid fostrats i hatet mot alla former av rasdiskriminering och pogromer, och från djupet av våra själar tar vi bestämt avstånd från den hänsynslösa förföljelse och det folkmord som nazismen på sin tid släppte lös mot det judiska folket. Men jag kan inte minnas något mer liknande i vår nutidshistoria än den fördrivning, förföljelse och det folkmord som imperialismen och sionismen för närvarande genomför mot det palestinska folket. De heroiska palestinierna, som berövats sin mark, fördrivits från sitt eget hemland, spridits över hela världen, förföljts och mördats, utgör ett imponerande exempel på osjälviskhet och patriotism och är den levande symbolen för vår tids största brott …”.

”…Varför kan sionistiska angripare dagligen bombardera palestinska flyktingläger och befolkningar i Libanon? Vem har gett dem den rätten? Vem har gett dem den makten? Varför kan de använda de mest sofistikerade vapnen för förstörelse och död? Vem förser dem med vapnen? Ser vi inte i detta ovedersägliga bevis på imperialismens aggressiva roll och den typ av ordning och fred som de önskar för våra folk? Eller är det så att när ett barn, en äldre person, en kvinna, en svart vuxen, en palestinier eller en libanes dödas så begås inget brott? Kan vi skilja dessa metoder och uppfattningar från de uppfattningar och metoder som det fascistiska Tyskland använde sig av på sin tid? Men dag för dag når oss nyheter om folkmordshandlingar av detta slag genom kablarna, även genom imperialistiska pressbyråer, som om de ville vänja oss vid ett resignerat och ödmjukt accepterande av fakta …”.

Fidel, 3 september 1979

”…Sätt så snart som möjligt stopp för folkmordet på det palestinska folket, som äger rum inför världens misstrogna ögon. Skydda den elementära rätten till liv för dess medborgare, dess ungdomar och dess barn. Respektera deras rätt till oberoende och fred, och det kommer inte att finnas något att frukta från Förenta nationernas dokument…”.

Fidel, den 1 september 2001

”…Vår värld upplever ett exceptionellt och unikt ögonblick; varje dag ökar antalet människor som uppmärksammar det. Bland dessa händelser är en av de mest dramatiska det folkmord som äger rum på Gazaremsan, där 1,8 miljoner människor lever fångade mellan öknen, havet och militärmakten i ett land i Mellanöstern, som det mäktigaste imperium som någonsin har funnits har skapat. Det under mer än ett halvt sekel och till en kostnad som enligt vissa uppskattningar närmar sig hundra miljarder dollar, en sofistikerad och samtidigt oansvarig militär kärnvapenmakt. Många människor undrar: Vem styr vem, är det USA som styr Israel eller Israel som styr USA?…”.

Fidel, 20 augusti 2014

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72