Kubas regering: Aggressionen mot Venezuela måste upphöra!

Kubas Revolutionära Regering fördömer och förkastar energiskt försöket att genom en statskupp införa en marionettregering i USA:s tjänst i den Bolivarianska Republiken Venezuela. Kubas Revolutionära Regering uttrycker sin orubbliga solidaritet med den konstitutionelle presidenten Nicolás Maduro Moros.

Det sanna syftet med aktionerna mot Venezuela är att ta kontrollen över detta broderlands stora resurser och att förstöra värdet av det som exempel på en frigörelseprocess, försvar av värdighet och Vårt Amerikas oberoende.

Som president Miguel Díaz-Canel Bermúdez uttryckt det: ”Våra folks suveränitet avgörs idag av inställningen till Venezuela. Att stödja brodernationens legitima rätt att självt avgöra sitt öde, det är att försvara värdigheten hos oss alla.”

Vi ska inte glömma försöken till en militärkupp 2002 och oljekupp 2003, det aggressiva agerandet från supermakten USA som utnämnde Venezuela till ”ett exceptionellt och extraordinärt hot mot USA:s nationella säkerhet och utrikespolitik”, ensidiga tvångsåtgärder, uppmaningar till en militärkupp mot Venezuelas konstitutionella regering, USA-presidentens varning om ”möjligt användande av det militära alternativet” och mordförsöket mot president Maduro 4 augusti 2018.

Agerandet från en grupp länder och den skamlösa rollen som OAS spelar utgör ett nytt och desperat försök att tillämpa en misslyckad politik för regimförändring. Försök som inte lyckats tack vare ett obrutet motstånd från det venezolanska folket och dess vilja att försvara det nationella oberoendet.

Havanna 23 januari 2019