Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kubas-spadbarnsdodlighet-nu-annu-lagre/
Export date: Tue Apr 23 14:43:38 2024 / +0000 GMT

Kubas spädbarnsdödlighet – nu ännu lägre!
Spädbarnsdödligheten är en mycket bra indikator på ett lands hälsovård. På Kuba har den stadigt sjunkit under de år som gått sedan revolutionens seger.

Kuba spädbarnsdödlighet låg på 4,4 promille år 2017, vilket var lägre än i USA (som hade 5,8 promille år 2017). Vid en jämförelse med andra länder i regionen kan man notera att för Chile låg spädbarnsdödligheten år 2017 på 6,6 promille. Kubas grannland Haiti hade 46,8 promille. Sveriges siffra är en av de bästa i världen med 2,5 promille för 2017. (Statistiken är hämtad från USA:s underrättelsetjänst CIA: World Factbook, så det är knappast någon skönmålning.)

Kubas statistik genom åren visar på en medveten satsning på landets hälsovård under alla år sedan revolutionen för 60 år sedan. Inte ens under den svåraste tiden – specialperioden – efter Sovjetunionens sammanbrott bröts den nedåtgående kurvan. 

Nu i början av år 2019 kommer färsk statistik från Kuba som visar att spädbarnsdödligheten har fortsatt att sjunka och ligger aningen under 4 promille år 2018 (3.963 promille).

Men statistiken är ganska ojämnt fördelad över landet. Den provins som har lägst spädbarnsdödlighet är Ungdomsön med 2,1 promille. Provinsen med högst siffra är Guantánamo med 7,3 promille. Havanna har 4,9 promille. Detta enligt siffror publicerade av Granma International 7 januari 2019.

Louise Österlin  190204

 
Post date: 2019-02-04 16:19:34
Post date GMT: 2019-02-04 15:19:34

Post modified date: 2019-09-06 08:58:01
Post modified date GMT: 2019-09-06 07:58:01