Kubas stadsjordbruk exempel på hur man undviker hunger

Kuba är ett ekologiskt föredöme

Stadsjordbruk i Kuba, som togs upp i stor skala på grund av livsmedelsbrist efter Sovjetunionens upplösning, kan användas för att bekämpa klimatförändringar.

Innan 1991 var Kuba beroende av Sovjet för import av livsmedel i utbyte för socker. Efter Sovjets kollaps bröts leveranserna av mat, gödningsämnen och drivmedel till traktorerna. Då en så stor del av Kubas odlingsjord användes för sockerproduktion drabbades många kubaner av undernäring. Detta utlöste trenden mot stadsjordbruk. Familjer och kooperativ brukade små jordplättar som 2008 upptog 8 procent av Havannas yta och som producerade 90 procent av all frukt och grönsaker som konsumerades i landet.

Kubas försök och erfarenheter av stadsjordbruk kan hjälpa till att bekämpa livsmedelsbrist som kan uppkomma på grund av klimatförändringar.

Cuba Central Team 191115

Cubas urban farming shows way to avoid hunger

Cuba’s urban farming shows way to avoid hunger