sec-elecciones-en-cuba-2017-2018

sec-elecciones-en-cuba-2017-2018

Bild från ett nomineringsmöte i kvarteret.