Kubas tusentals samhällsägda matställen övergår till kooperativ eller privata ägo

Restaurangen "La Moneda" i Havanna

Kubas tusentals samhällsägda matställen övergår till kooperativ eller privata företag

Under en längre tid har kubanerna diskuterat ekonomiska reformer i landet. De är nödvändiga för att möta den ekonomiska kris som orsakas av pandemin, uteblivna inkomster från turism, krisen i Venezuela och USA:s drastiskt skärpta blockad. Vi kommer på hemsidan att fortlöpande rapportera om förändringarna. Medan staten behåller ägandet över strategiska verksamheter, så överförs andra samhällsägda verksamheter, som restauranger och andra matställen, till privat eller kooperativt ägande. 

Kuba planerar att omvandla de flesta samhällsägda matställen till kooperativ eller privata företag under de kommande månaderna och dra in alla subventioner nästa år, enligt lokala rapporter och en regeringskälla. Landet går mot en ”socialism med ökad privat verksamhet”.

USA:s hårda ekonomiska blockad och COVID-19-pandemin har lett till växande utlandsskuld och budgetunderskott. Myndigheterna har förklarat en nödsituation och driver nu igenom de marknadsorienterade reformer som godkändes och påbörjades för ett årtionde sedan, men som avstannade efter byråkratiskt motstånd. De statliga subventionerna avskaffas som en del av den valutareform som förväntas i slutet av året.

Det kommer att skaka om den restaurangnäring som kallas gastronomisektorn, som har dåligt rykte för dålig service och förskingring, och som omfattar allt från restauranger till korvkiosker.

Planen inleds med att en mindre del av de mer än 7 000 samhällsägda matställena övergår till privat osubventionerad drift. Det fanns cirka 1 900 sådana matställen i Havanna innan de första 258 övergick till kooperativ eller privat drift. Av dem har 60 procent förbättrat sin service och stoppat stölder och snatteri. Nu kommer över 70 procent av resten att följa efter, men kommunstyrelsen har bestämt att ett dussin restauranger förblir kommunala och 450 kommer att hyras ut till anställda och andra intresserade parter.

Detta gäller Havannaområdet. Kubas nyhetsbyrå rapporterade förra veckan att ett nytt kommunalt företag kommer att ta över 15 procent av de 486 matställena i Camagüey medan ”övriga etablissemang kommer att överföras antingen till egenföretagare eller kooperativ ”, sade pressbyrån med hänvisning till lokala myndigheter.

Ända sedan kommunistpartikongressen 2011 beslöt att lämna över icke-strategisk verksamhet har tusentals kooperativa eller enskilt privata restauranger öppnat och framgångsrikt tävlat med statssektorn. Ekonomiminister Alejandro Gil sa till nationalförsamlingen: ”De restauranger som förblir samhällsägda måste vara effektiva, täcka sina kostnader med inkomster, betala leverantörer i rätt tid, koppla löner till ekonomiska resultat och förbjuda olagligheter och stoppa allt svinn”.

Förändringarna kommer mitt under en försvagad marknad, bristande utbud i statliga och privata matställen, i kölvattnet av pandemin och Kubas betalningskris, på grund av USAs utsvältningsblockad.

Reuters 201119, Marc Frank; Redigering Tom Brown; översättning Eva Björklund

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72