Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/kubas-vaxande-andel-aldre-uppmarksammas/
Export date: Fri Jun 14 23:09:22 2024 / +0000 GMT

Kubas växande andel äldre uppmärksammas
Kubas snabbt växande andel äldre ges ökad uppmärksamhet


En större del av statens budget för att hantera Kubas demografiska situation har godkänts för 2023, då 2 113 miljoner pesos öronmärks för stödåtgärder på grund av den snabbt växande andelen äldre i befolkningen.

Avsikten är att i regionala program över hela landet prioritera frågor som minskad befolkning i arbetsför och ekonomiskt aktiv ålder, den ökande urbaniseringen och det genomsnittliga antalet personer per hushåll.

Kubas 60-plussare utgjorde drygt 21 procent av befolkningen, eller nästan 2,4 miljoner personer i slutet av 2022, och är den enda befolkningsgrupp som ökar i landet, meddelades det i det kubanska parlamentet i december.

Som svar på denna situation kommer provinsregeringarna i år att anslå mer resurser till att bygga och underhålla barnomsorg, äldreboenden, mödravårdshem och mor- och farföräldrahem, bostäder för mödrar med tre eller fler barn, liksom övriga bostadsbehov.

Strategier har också tagits fram för att få resurser till produktion av tandproteser och hörselapparater samt för program för barnlösa par och modernisering av utrustningen för centra för assisterad befruktning. Utbildningar ingår också.

Variabler som födelsetal, dödstal samt intern och extern migration visar hur komplex dynamiken är. Kubas demografiska utveckling liknar på många sätt utvecklade länders, men med den verklighet som råder i ett samhälle under utveckling och med en ekonomi som påverkas av den hårda ekonomiska, finansiella och kommersiella blockad som USA har utövat i mer än 60 år.

År 2022 uppdaterade Kuba sin politik för att ta itu med den demografiska dynamiken. I provinserna prioriterades kontrollen av hur man svarar upp till de äldres behov, ökad uppmärksamhet på tryggt moderskap, ungdomsgraviditeter och barnlöshet, bostadsbehoven för mödrar, fäder och vårdnadshavare till barn under 17 år och för ungdomar. Dessutom ska man se över förslag på hur man kan hantera befolkningens rörlighet och den interna och externa migrationen, liksom tillgången på arbetskraft i enlighet med regionala utvecklingsstrategier.

Granma 230302 / cv

Faced with the accelerated aging of its population, Cuba strengthens its attention to it 1

  
Links:
  1. https://en.granma.cu/cuba/2023-03-02/faced-with-th e-accelerated-aging-of-its-population-cuba-strengt hens-its-attention-to-it
Post date: 2023-03-04 08:20:58
Post date GMT: 2023-03-04 07:20:58

Post modified date: 2023-03-04 08:31:30
Post modified date GMT: 2023-03-04 07:31:30