This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Tue Dec 7 9:45:11 2021 / +0000 GMT

Kultur: Cintio Vitier  - ett viktigt hundraårsjubileum
Kultur:

Cintio Vitier  - ett viktigt hundraårsjubileum

Kuba är inte bara ett politiskt föredöme utan har även ett otroligt levande och mångfacetterat kulturliv. De flesta känner nog till framstående artister och konstnärer som Silvio Rodríguez, Carlos Puebla, Alicia Alonso, René Portocarrero, Flora Fong, för att bara nämna en handfull. Litteraturen är det av naturliga skäl svårare att ta till sig om man inte talar språket, men samtidigt är den en viktig del av den spanskspråkiga kulturen. Den 25 september 2021 är det 100 år sedan en av dess portalfigurer föddes - poeten, författaren, litteraturkritikern och forskaren Cintio Vitier, en av de främsta utforskarna av Kubas Frihetsapostel, José Martí. Vi kan bara beklaga att inga av hans verk finns översatta till svenska - än.

Fina García, Cintio Vitier, Silvio Rodríguez och Eusebio Leal i Venedig 1985. Foto: Manuel Pereira.

Det är omöjligt att tala om kubansk kultur under 1900- och 2000-talen utan att nämna Cintio Vitier. Redan som barn kom han i kontakt med den intellektuella världen, eftersom hans far, Medardo Vitier, var en högt aktad universitetsprofessor och författare till flera böcker som idag anses oumbärliga när man studerar det kubanska tänkesättet. Bland dessa finns verk som José Martí, estudio integral, Las ideas en Cuba och La lección de Varona. Det är således inte förvånande att sonen fortsatte på och breddade den väg som hans far redan öppnat.

Cintio Vitier (1921-2009) växte upp i Matanzas, en vacker stad i västra Kuba, och i tonåren flyttade familjen till Havanna. Han lockades tidigt av litteraturen och redan som sjuttonåring gav han ut sin första diktsamling, Poemas (1938), med förord ​​av den spanske poeten Juan Ramón Jiménez, som då levde i exil på Kuba. Den boken skulle komma att följas av andra viktiga lyriksamlingar, som Vísperas (1953), La luz del imposible (1957), Testimonios  (med verk från 1953 till 1958), La fecha al pie (skriven 1969-1975), Viaje a Nicaragua, med Fina García Marruz (1987), Poemas de mayo y junio (1990), Dama Pobreza (1994) och Poesía escogida, också med García Marruz (1999).

Redan i ungdomen kom han i kontakt med andra kända poeter, såsom Eliseo Diego, José Lezama Lima och Fina García Marruz (som han senare gifte sig med). Tillsammans med dem deltog han i en av de viktigaste händelserna i Kubas poesi- och kulturhistoria, nämligen bildandet av gruppen Orígenes (Ursprung) och tidskriften med samma namn. Det utgjorde en vändpunkt i sättet att utforska kubanskhetens innersta väsen, och bidrog även till en betydelsefull förnyelse både vad gäller begrepp och uttryck.

Cintio Vitier skrev också prosa, som t.ex. romanerna De Peña Pobre, Rajando la leña está och Los papeles de Jacinto Finalé. Han var även en framstående essäförfattare och inom detta område hör texter som Lo cubano en la poesía (1958) och Ese sol del mundo moral (1975) till de viktigaste.

Ett annat bevis på hans ihärdighet och nyfikenhet som förtjänar särskilt omnämnande är hans studier av den kubanske författaren, journalisten, filosofen och politikern José Martís (1853-1895) liv och arbete. Vitiers hängivenhet för Kubas stora frihetshjälte kan förklaras med att José Martís texter äger en sådan universell giltighet.

Martís samlade arbete är enormt, dels genom dess bredd och djup, men framför allt för att det visar på en sällsynt konsekvens från tanke till uppmaning och handling. Denna etiska egenskap ledde till att Martí — förutom att berika det spanska språket med sin magnifika modernistiska poesi och prosa — även skrev starka politiska texter mot den spanska kolonialmakten och höll brinnande tal fyllda av patriotisk glöd. Och konsekvent i sitt förhållningssätt tog han till vapen för sitt hemlands frihet, och stupade i kampen endast 42 år gammal.

Vi hyllar även Vitier för att han, tillsammans med hustrun Fina García-Marruz, tog initiativet till storverket Den kritiska upplagan av José Martís samlade verk, ett projekt som pågår än idag på Centro de Estudios Martianos i Havanna under ledning av Dr. Pedro Pablo Rodríguez. Den som vill ta del av denne store kubans enorma produktion kommer att finna en unik hjälp i Cintio Vitiers Temas martianos (1982), en omsorgsfull studie på elegant prosa som visar på både bildning och anspråkslöshet. På så sätt blir alla kubaners ”Maestro” och dennes bäste lärjunge förenade för eftervärlden. Att läsa dem båda är därför det bästa sättet att hylla dem båda i detta speciella hundraårsjubileum.

Marlene Vázquez Pérez

Direktör, Centro de Estudios Martianos, Havanna

Övers: C. Vaple

På Centro de Estudios Martianos hemsida:  http://www.josemarti.cu/ kan du utöver information om CEM även kan ladda ner José Martís samlade verk alldeles gratis, på spanska, som pdf!

CEM finns även på Facebook:  www.facebook.com/Centro-de-Estudios-Martianos-oficial

På Svensk-Kubanskas hemsida kan du finna fler texter vi skrivit om José Martí.

Några av Cintio Vitiers många utmärkelser:

1986           Litteraturkritikernas pris för romanen Rajando la leña está

1988           Kubas Nationella Litteraturpris och

Félix Varela-ordern, för hans enorma bidrag till den kubanska kulturen

1996           José Martí-ordern, Kubas högsta utmärkelse

2002           Latinamerikanska Litteraturpriset Juan Rulfo

http://www.habanaradio.cu/culturales/cartas-cruzadas-entre-eusebio-leal-y-silvio-rodriguez/

Fina García, Cintio Vitier, Silvio Rodríguez och Eusebio Leal i Venedig 1985. Foto: Manuel Pereira.

http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/10/02/marti-no-exagero-cuando-vio-en-eeuu-el-peligro-mayor-para-nuestra-america/

https://www.radioenciclopedia.cu/noticias/cuba-celebrar-centenario-cintio-vitier-video-20210403/

foto: cubaperiodistas

https://segundacita.blogspot.com/2014/10/cintio-vitier-entre-los-origenes-y-la.htmll

 

 

 

 


Post date: 2021-09-25 14:08:25
Post date GMT: 2021-09-25 13:08:25
Post modified date: 2021-09-25 14:08:59
Post modified date GMT: 2021-09-25 13:08:59

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com