Kuppgeneralens varma möte med USA-agenter

Illustration: Linnaea Mallette (CC-0)

Kuppgeneralens varma möte med USA-agenter

Nu blev det ju inget med de stort aviserade demonstrationerna i Kuba 15 november. Men för den som eventuellt tvivlar fortsätter vi att visa på banden mellan demonstrationsledningen och USA.

Organisatören av demonstrationerna som planeras i Kuba 15 november är Yunior Garcia. Han nekar till några som helst band till USA:s säkerhetstjänst. Men nyligen tagna foton visar honom på ett besök i residenset för USA:s representant i Kuba. Vid detta ”oskyldiga” besök kan man se honom stanna för att hälsa på en vän. Denne heter Alexander Augustine Marcell och är löjtnant i USA:s armé, nu placerad som funktionär i Kuba.

Yuniors vän Marcell döljer inte sina intressen: ”Jag är speciellt intresserad av sambandet mellan civila affärer och militär underrättelsetjänst. Jag skulle också vilja spela en roll i utbildning av soldater i civila affärer, särskilt med våra militära föreningar.”

Några uppgifter om löjtnanten: Han utexaminerades vid USA:s armés utbildning av underrättelsepersonal i december 2010. (spanska: Centro de Excelencia de Inteligencia del Ejército de EE.UU.) Han har också deltagit vid USA:s UD:s institut i januari 2011 (spanska: Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado) och han utexaminerades vid Speciella Krigsskolan John F. Kennedy (spanska: Centro y Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy) som officer i civila affärer i maj 2011. Han har tjänstgjort i Kenya, Afghanistan, Mexiko och Sydsudan. Han har besökt Kuba flera gånger och haft möten med kontrarevolutionärer.

Vilka slags uppgifter har en officer i civila affärer? Det handlar huvudsakligen om att vara en förbindelselänk mellan armén, civila myndigheter och samhället. Han bör känna till den lokala kulturen och myndigheterna för att ge stöd till civila-militära operationer. Det för att kunna dirigera operationer med väpnade styrkor under såväl fred, konflikt som krig. Han har också mandat att koordinera soldater som agerar som civila på alla nivåer, såväl i USA som utanför.

Innebär det att Yunior Garcia är någon slags soldat för civila affärer? Vad gör han på residenset för USA:s ansvarige för Kuba? Varför hälsar han på en löjtnant i säkerhetstjänsten som arbetar för en fiendemakt? 

Det är frågor som inte borde behöva ställas till någon som bara uttrycker missnöje med landets ekonomiska och sociala system. Det behövs knappast ytterligare bevis. Innan trodde många att du var långt ifrån att vara förrädare, men det luktar agent om dig och att du sålt dig till en utländsk makt som landsförrädare.

Du blev avslöjad med fingrarna i syltburken vid besök hos funktionärer för USA, agenter för USA:s säkerhetstjänst och det är känt att du sedan 2016 deltagit i work-shops och seminarier finansierade av USA för att framkalla ”regimförändring” på ön. Yunior, du är en duktig skådespelare, du har lyckats lura några dumskallar, men armén av ”förvirrade” uppgår inte till mer än några tusen.

Du har aldrig lyckats övertyga folket. Yunior, vi det revolutionära folket, vi är miljontals. ”Fosterlandet eller döden! Vi ska segra!”, det finns ingen tvekan.

Yunior, jag tar avsked och lämnar dig en reflexion: teater är teater, detta är det riktiga livet och du har inte ens modet att ta upp ett gevär i dina händer.

Francisco Grass, Razones de Cuba 211105 (översatt och redigerat: Z.Tiroler)

Yunior: un saludo casual a un funcionario de la inteligencia norteamericana en la Habana

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0