Kuppmakarna i Bolivia tar hjälp av Israels våldsapparat

Foto: Christian Jiménez (CC BY 2.0)

Israel hjälper kuppmakarna i Bolivia

En av kuppregeringens första åtgärder var att bryta förbindelserna med Venezuela och återupprätta förbindelserna med Israel (som Evo Morales bröt under ett av Israels bombardemang av Gaza). Nu tar Bolivia, liksom andra diktaturer i Latinamerika, hjälp av Israel som ju har stor vana av att förtrycka opposition.

Kuppregeringen i Bolivia ber Israel om ”hjälp mot Kubas och Venezuelas destabilisering av landet”. Visserligen är det USA som varit kuppmakarnas gudfader precis som i övriga latinamerikanska länder där progressiva regeringar drivits bort. Så det vore kanske alltför uppenbart om de nu också öppet bad USA ingripa militärt. USA hänvisar till sin väpnade arm i Mellanöstern, Israel.

Evo Morales fördömde defactoregeringens vädjan till Israel: ”Defactoregeringen ber Israels sionistiska regering om hjälp för att bekämpa vänstern. Det är kuppmakarna som står för våldet, som inte respekterar frihet, värdighet och identitet utan ber om utländsk militärt ingripande för att så splittring mellan syskon.”

Det är defactoministern Arturo Murillo som utan juridisk grund och bevis anklagar Venezuela och Kuba för att destabilisera landet och bjuder in Israel ”för att hjälpa oss. De är vana att behandla terrorister, de vet hur de ska behandlas. Vi vill bara ge medborgarna fred.”

Israels utrikesminister tog välvilligt emot inbjudan och bekräftade att denna hjälp ”bidrar till Israels internationella förbindelser och status.”

Källa Resumen Latinoamericano 20191208 Översättning Eva Björklund