Kvinnor i Kuba

???

På internationella kvinnodagen kan det vara lämpligt att påminna om några fakta.

  • Med 49 % kvinnor i parlamentet ligger Kuba trea i världen vad det gäller kvinnlig representation. Det är 11 placeringar före Spanien och 101 (!) placeringar före USA.
  • På regional nivå (motsvarande våra landsting) är den kvinnliga representationen 50,5 %
  • I Kuba är rätten till abort garanterad och kostnadsfri
  • Det är otänkbart att ens föreställa sig några löneskillnader mellan män och kvinnor. Det gäller den offentliga sektorn, där den överväldigande majoriteten arbetar.
  • I många ”manliga” arbeten är majoriteten kvinnor. Till exempel består läkarkåren till 60 % av kvinnor. Man bryter därmed den traditionella rollen manlig läkare – kvinnlig sjuksköterska.
  • Över 70 % av juristväsendet, inklusive domarkåren, består av kvinnor. Unikt i världen.

Utmaningarna är självklart fortsatt många inom den privata sfären. Men uppenbarligen har ovanstående framgångar inget intresse i bolagsmedierna, som aldrig nämner dem.

Cubainformacion 180308