Kyckling ”made in USA” – och blockaden

Kyckling ”made in USA” – och blockaden

Ett paket kyckling med USAs flagga i det blockerade Kuba? Bulkfartyget Century Royal med 10 000 ton spannmål från New Orleans till Kuba? Men blockaden då – finns den eller är den bara ett påhitt? Frågor som dessa svämmar över i sociala medier och når till och med de kubanska gatorna. Utanför den virtuella scenen finns personer som är naiva och okunniga, och andra som har ett tydligt intresse av att skapa utrymme för dylika åsikter i befolkningen.

På Kuba finns ineffektivitet, tjänstemän, chefer och affärsmän som gör saker och ting dåligt, oförsvarliga misstag, felaktig planering, uträkningar som inte stämmer, konkursade företag, varubrist, hutlösa priser, både i statliga och privata institutioner – saker som uppenbarligen inte beror på sanktionerna som tynger oss, även om några av de som gör saker och ting dåligt försöker rättfärdiga det oförsvarliga. Detta minskar dock inte effekterna av det mest omfattande och långvariga sanktionssystem som någonsin tillämpats mot ett land och ett folk.

För bara några dagar sedan förlängde president Biden Lagen om handel med fienden (Trade with the Enemy Act) med ytterligare ett år, den rättsliga grunden för det felaktigt benämnda embargot mot Kuba, som för närvarande bara gäller vårt land. Omfattningen av dessa kvävande åtgärder kan inte ens jämföras med dem som vidtagits mot Ryssland, Iran, Nordkorea, Venezuela eller någon annan nation som de, världens poliser, tycker att de måste utöva påtryckningar och utpressning utifrån sin makt. Detta alltså av samme Biden som ingick i den administration som beslutade om en förändring av Kubapolitiken då den ansågs vara en anakronism. Folkmordet mot Kuba har godkänts av både demokrater och republikaner: Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, H. Bush, Clinton, W. Bush, Obama, Trump och nu Biden.

Det är inget konstigt och inte heller nytt att Kuba köper ett begränsat antal produkter från USA. Det är tillåtet enligt Lagen om reform av handelssanktioner och exportförbättring från 2000, som tillåter export av jordbruksprodukter till Kuba på villkor att vi betalar kontant i förskott och utan krediter från USA, villkor som för närvarande endast krävs av Kuba. Lagen infördes efter påtryckningar från jordbrukare i USA. Samma lagstiftning förbjuder US-amerikaner att turista i Kuba och definierar som ”turism”  all verksamhet som rör resor till, från eller inom Kuba, och endast för vårt land gäller detta ålderdomliga förbud.

Men vi ska komma ihåg ytterligare ett faktum: av de 243 åtgärder som Trump införde dikterades 55 under covid-19-pandemin, mitt under en allvarlig global ekonomisk och hälsomässig kris, vilket stärker blockadens avsikt att döda oss.

Och som om det inte vore nog, lägg därtill att den nuvarande demokratiska administrationen under juni och juli 2021 vägrade låta Kuba köpa respiratorer samt material och förnödenheter nödvändiga för den kubanska vaccinationskampanjen mot covid-19. Dessutom motsatte de sig att vi förvärvade medicinsk syrgas när tillgången krisade på grund av haveri i vår viktigaste produktionsanläggning. Bara 90 sjömil bort föredrog de att se oss dö.

Just nu, mitt i energikrisen, vore det ju fint om vi kunde få finansiering från någon USA-bank för de mer än 110 miljoner dollar som behövs för att till exempel reparera enhet 4 i värmekraftverket i Nuevitas. Men det tillåts inte av dem som säger sig vara vänner och räddare av detta folk och sedan stämplar den kubanska regeringen som ond. Detta grannland skulle kunna vara vår naturliga marknad om det inte var för denna tydliga avsikt att få oss att ge upp på grund av varubrist.

Liksom all psykologisk krigföring lämnar blockaden dörren lite på glänt för kubanerna så att de ska veta att skruven alltid kan dras åt ännu lite mer. Därför tillåter man begränsade inköp eller resor: så vi ska veta och frukta att den alltid kan bli hårdare.

Så länge den är där finns för oss inget annat alternativ än att försöka vara kreativa i vår utveckling, att komma runt den så gott vi kan, med intelligens och list, det vet vi mycket väl. Men vi ska komma ihåg att trots kyckling, spannmål och allt annat ”made in USA” så finns blockaden där och dess syfte är att döda.

Den 2–3 november kommer vi för 30:e gången att lägga fram resolutionsförslaget mot blockaden i FNs Generalförsamling.

Efter mer än 60 års belägring påverkar denna politik idag, som aldrig förr, kubanska familjer i och utanför landet. Kuba har rätt att leva utan blockad. BättreUtanBlockad pic.twitter.com/wVOjYUu0wQ

Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 15, 2022

Jorge Enrique Jerez Belisario, Adelante 220917 (CV)

Más allá del pollo “made in USA”, el bloqueo