Latinamerika och Vietnam knyter allt närmare band

Latinamerika och Vietnam

Latinamerika och Vietnam knyter allt närmare band

Tecknen på allt närmare band mellan Vietnam och länderna i Latinamerika är märkbara, med tonvikt på de ekonomiska och politiska områdena.

Två viktiga besök som ägde rum nästan samtidigt i juli vittnar om detta: Venezuelas vice utrikesminister Capaya Rodríguez, med ansvar för för Asien, Mellanöstern och Oceanien, och Argentinas utrikesminister Santiago Cafiero.

Venezuelas ambassadör i Vietnam, Tatiana Pugh Moreno, beskrev de möten som Rodríguez höll i Vietnam i samband med 15-årsdagen av upprättandet av omfattande partnerskapsförbindelser mellan de två länderna (1 juni 2007) som mycket lyckade.

Ambassadören berättade för Prensa Latina det var en fullspäckad dagordning som omfattade inte bara politiska, utan även ekonomiska och kulturella aspekter.

Bland andra personligheter togs Rodríguez emot av Vietnams utrikesminister Bui Thanh Son, som förespråkade en ytterligare förstärkning av handel och investeringar, bland annat genom att undanröja hindren för två befintliga samarbetsprojekt inom olje- och gassektorn samt jordbrukssektorn.

Den venezolanska viceministern var också tillsammans med sin kollega Ha Kim Ngoc ordförande för det Nionde bilaterala politiska samrådet, där parterna informerade varandra om situationen i respektive land, diskuterade och enades om åtgärder för att främja de bilaterala förbindelserna ”i en mer innehållsrik och effektiv riktning”.

Ambassadör Pugh Moreno tillade att besöket gjorde det möjligt att upprepa Venezuelas intresse för att ansluta sig till Fördraget om vänskap och samarbete inom Sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN), då Venezuela kan bidra mycket till detta regionala block.

Argentinas minister för utrikes frågor, internationell handel och religionsfrågor, Santiago Cafiero, anlände till Vietnam från Indonesien, där han deltagit i utrikesministermötet inom G20 och bilaterala möten.

Cafieros närvaro hade två huvudsakliga mål: att föra en dialog med en för Argentinas utrikeshandel viktig handelspartner och att fördjupa och diversifiera samarbetet på områden som är viktiga för båda parter, såsom jordbruksteknik, kunskapsekonomi och flyg- och rymdsamarbete.

Den sydamerikanska utrikesministern och hans vietnamesiska kollega Bui Thanh Son uttryckte båda sin vilja att höja nivån på förbindelserna genom att inrätta ett strategiskt sektorsbaserat partnerskap inom hållbart jordbruk, livsmedelssäkerhet och energi.

Argentina är för närvarande Vietnams tredje största handelspartner i Latinamerika, medan det sydostasiatiska landet är Argentinas största partner i regionen och den sjätte största i världen. Värdet av export och import mellan de båda länderna ökade från cirka 875 miljoner USD 2011 till mer än 4,5 miljarder USD förra året.

Vietnam och Argentina arbetar också vidare med ett samförståndsavtal om rymdsamarbete, jordobservation, användning av satellitinformation för bland annat miljöstudier, naturresurser och katastrofhantering.

Vietnam fäster också vikt vid och vill höja nivån på sina förbindelser med Mexiko, vilket nyligen förklarades av Nationalförsamlingens ordförande Vuong Dinh Hue i en videokonferens med de mexikanska senatens ordförande Olga Sánchez Cordero.

Båda uppskattade de goda resultaten i deras förbindelser på senare tid och noterade att den bilaterala handeln, trots de begränsningar som pandemin covid-19 medfört, översteg fem miljarder USD år 2021, vilket är en ökning med 37,5 procentenheter jämfört med året innan.

De menade dock att det fortfarande finns utrymme och potential för det ekonomiska och handelssamarbetet, särskilt som båda länderna ingår i CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, eller TPP11).

Av denna anledning värderas också banden med Peru, den sjätte största av Vietnams viktigaste partner i Latinamerika med ett handelsutbyte på över 633 miljoner USD förra året, en ökning med 62 procent jämfört med 2020.

Nyligen hölls det andra mötet i den mellanstatliga kommittén Vietnam-Peru för ekonomiska frågor och tekniskt samarbete, där vice industri- och handelsminister Do Thang Hai uppmanade till ökat samarbete för att främja återhämtningen av handel och globala leveranskedjor.

Båda parter lyfte också fram samarbetsprojekt inom olje- och telekomsektorerna för PVEP (PetroVietnam Exploration Production Corporation) och Viettel (Vietnamese Military Telecommunications Group) i Peru, samt inom dryckes- och turismområdet för två peruanska företag.

Vid ackrediteringen av Vietnams nya ambassadör i Chile, Pham Truong Giang, talade Chiles utrikesminister Antonia Urrejola Noguera varmt för att underteckna och genomföra det samförståndsavtal som finns mellan de två länderna, särskilt vad gäller jordbrukssamarbete.

Utrikesministern anhöll även om Vietnams stöd för Chiles anslutning till frihandelsavtalet mellan Sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN), Australien och Nya Zeeland – ett undersförstått erkännande av Vietnams växande betydelse på den internationella arenan.

Enligt Thang Hai själv har Vietnam som mål att öka sin handel med Latinamerika till 20 miljarder USD fram till 2025 och att locka till sig investeringar på 12–13 miljarder USD fram till dess.

Energi, telekommunikation, högteknologiskt jordbruk och industrier med högt förädlingsvärde är områden som bör understödja tillväxten av handeln, som växt från 245 miljoner USD 2000 till 15,6 miljarder 2020.

Latinamerikanska företag är också mycket intresserade av att investera i Vietnam: 27 länder i regionen genomför redan nästan 300 projekt med ett anslaget kapital på cirka 9,5 miljarder USD.

Moisés Pérez Mok, Prensa Latinas chefskorrespondent i Vietnam 220726  (Övers: Vaple)

Latinoamérica-Vietnam, acercamiento aprovechable y oportuno