”Latinamerika står inför USA:s nya Operation Condor”

Oberoende av president så är USA:s strävan sedan mer än 100 år att kontrollera och exploatera Latinamerika

Rafael Correa: Latinamerika står inför USA:s andra Operation Condor

Ecuadors förre president Rafael Correa, uppmanar det internationella samfundet att var vaksam inför att Latinamerika står inför en andra Operation Condor.

”Detta är en uppmaning till det internationella samfundet att övervinna likgiltighet och att öppna ögonen för vad som händer i Latinamerika. Vi står inför vad vi kallar Operation Condor 2, som strävar efter att utradera alla progressiva regeringar för att installera sig själva”, sa Correa på en TV-sändning i lördags.

Den tidigare presidenten jämförde den nuvarande situationen i Latinamerika med 1970-talet när ”de [USA] till varje pris ville hindra progressiva regeringar från att få makten. De tvekade inte att ge sitt stöd till de mest blodtörstiga militärdiktaturer.”

Som Correa förklarade har USA främjat kupper i Brasilien, Honduras, Paraguay, Ecuador och Bolivia de senaste åren. ”Det är ingen tillfällighet att militären trampat demokratin under sina stövlar i dessa länder, avskaffat allt progressivt och allt som befrämjade social rättvisa.”

Den goda nyheten är att trots alla dessa år av förstörelse, förtal och propaganda utan motstycke så ”har våra folk möjlighet att jämföra. Det är inte längre samma sak som det var på 1990-talet.” Framstegsvänliga regeringar återkommer med en politik av social rättvisa, med oberoende och värdig politik. Det är regeringar som inte kommer att underkasta sig.”

Correa pekade också på att i Ecuador ”finns inga garantier av rättvisa val i februari”. Något liknande, tillade han, sker i Bolivia, där val står inför dörren. ”Vi måste vara mycket uppmärksamma”, varnade han.

Likaså säger Correa att trots det enorma stödet för folkens kamp för självständighet, för att kunna genomföra rättvisa val ”behövs också internationell medvetenhet och vaksamhet.”

Därför uppmanar han till uppmärksamhet och till att inte vara likgiltiga. ”Tillsammans och förenade kommer vi att besegra imperiet, vi kommer att besegra kapitalet; de har dömt oss till underkastelse, men slutgiltiga segern tillkommer våra folk”, sade den tidigare statschefen. [som av Ecuadors nuvarande högerregering inte tillåts att ställa upp i valet i februari].

Orinoco Tribune 201013

Correa Warns of Second US Operation Condor in Latin America

Vad var Plan Condor? (2018)

Diktaturerna i Sydamerika enade sig om att utrota vänstern från regionen. Idag attackerar Plan Condor återigen de framstegsvänliga regeringarna och rörelserna.

Ecuadors förre president Rafael Correa: ”I Latinamerika finns en ny ’Plan Condor.’ Nu behövs inte längre en militärdiktatur. Det räcker med undergivna domare.” Och: ”En ’Plan Condor’ för det 21: a århundradet…det är en bojkott av integrationen i regionen, en våldsam attack för att förstöra de progressiva rörelserna.” Det är svårt att inte se likheter i de manövrer som vidtas mot de olika länderna från USA såväl på 1970-talet som nu.

”Plan Condor” skapades 25 november 1975. Under 1970- och 1980-talen koordinerade diktaturerna i Sydamerika sina aktioner och gav varandra ömsesidigt stöd, organiserat och dirigerat av USA, för att fysiskt utrota vänstern i regionen. Chile, Argentina, Brasilien, Paraguay, Bolivia och sporadiskt Peru, Colombia och Venezuela samarbetade för att hindra, förtrycka, tortera och mörda oppositionen som kämpade mot fascismen.

Fem delar i ”Plan Condor”, återanvänds i dagens Latinamerika

1. Mord på politiska ledare

Morden på den chilenske generalen Carlos Prats (1974), förre ministern i Salvador Allendes regering Orlando Letelier (1976) och Brasiliens förre president João Goulart (1976) var samtliga delar av ”Operation Condor”. Likaså mordförsöket på Bernardo Leighton och hans fru (1974) och den misstänkta dödsorsaken för Chiles förre president Eduardo Frei, som dog under märkliga omständigheter när han var intagen på sjukhus.

Idag är utrotandet av ledare, såväl av sådana som står nära progressiva regeringar, som av ledare för sociala rörelser en del av den förtryckande agenda med vilken USA försöker kontrollera regionen. 2014 mördades den unge venezolanske politikern, chavisten och ledaren i Socialistpartiet PSUV Robert Serra. 2017 sköts studentledaren och chavisten Juan López av högerextremister.

Sedan 2016 och fram till 2018 har högergrupper mördat 492 sociala ledare i Colombia. Bara hittills under 2018 är det 187. 2016 mördades 200 miljökämpar i Honduras enligt siffror från Global Witness. Anti-terroristlagen i Chile, som riktar sig mot Mapuchefolket, har medfört att flera ledare för ursprungsbefolkningen mördats – det är också en del av det nya ”Operation Condor.”

2. Statskupper

Kupper mot demokratiska regeringar var verktyget för att snabbt och våldsamt bli av med progressiva styren under tidigare årtionden. Idag är målet detsamma, men metoden varierar.

Också snabbt och våldsamt, men utan den höga politiska kostnaden eller blodsspillan, skedde 2016 en parlamentarisk kupp i Brasilen mot den demokratiskt valda presidenten Dilma Rousseff, som ersattes av den som nu i praktiken är president, Michel Temer. (Tills Joar Bolsonaro tog över)

Liknande var fallet 2009 i Honduras mot vänsterpresidenten Manuel Zelaya som avlägsnades från makten via delar av landets parlament (och militär). Och 2012 mötte den populäre vänsterpresidenten i Paraguay, Fernando Lugo, samma öde.[Evo Morales i Bolivia störtades i en kupp i november 2019]

3. Ekonomiskt krig

Från det att Hugo Chávez intog presidentämbetet 1999 har Venezuela varit mål för systematisk aggression från imperialismen. Efter att Chávez dog och hans efterträdare Nicolas Maduro vann valen till president, har attackerna intensifierats, framförallt det ekonomiska kriget.

Inflation, på konstgjord väg framkallad brist, hamstring av produkter och företagsägare som avskedar folk är samtliga delar i en plan mot Venezuela. Planen är nästan helt kopierad från det som applicerades mot Folkfrontsregeringen i Chile under Salvador Allende, och som gav goda resultat för högern där.

Både i Chile 1970 och i Venezuela idag ser vi långa köer av människor för att få tag på nödvändighetsvaror. Men i Venezuela idag, som i Chile då, kan trots det de rika konsumera som tidigare, utan brist på något.

Medieattackerna, med syfte att ingjuta rädsla och terror, skapa kaos och uppmuntra till protester mot regeringen, det känner vi också igen som en upprepning av ”Condor”.

4. Godtyckliga arresteringar, tortyr och förföljelse, social kontroll

Många av offren för de latinamerikanska diktaturerna behövde inte nödvändigtvis mördas eller ”försvinna” för att tystas. De godtyckliga arresteringarna, den systematiska tortyren, övervakning och belägring av offentliga platser, allt utgjorde effektiva vapen för att skapa en kontroll över de många aktivisterna och sympatisörerna till vänstern.

Idag agerar högerregeringarnas polis med kraftigt våldsutövande mot demonstranter. Även om såväl inhemska som internationella människorättsorganisationer arbetar för medborgarnas rättigheter, så är våldet och maktmissbruket utbrett.

2017 attackerades hundratals lärare i Peru när de krävde en värdig lön. I Colombia mördades sex lantarbetare av polisen under en protest. I Chile är barnen från Mapuchefolket ständig måltavla för misshandel från karbinjärerna.

I Argentina har den sociala ledaren Milagro Sala tillbringat två av sina 54 år i häkte utan några som helst bevis. I Chile hölls den 62-åriga kvinnliga läkaren från Mapuchefolket, Francisca Linconao, närmare ett år i fängelse medan undersökningen pågick som slutligen förklarade henne som oskyldig till delaktig i mord på ett gammalt par.

Anklagelser om sexuella övergrepp mot anhållna, misshandel, hot och trakasserier från polisen är allmänt förekommande från de chilenska studenterna som sedan 2011 kräver gratis utbildning i sitt land.

5. Privatiseringar och inskränkningar i de sociala rättigheterna

Som den chilenska diktatorn Augusto Pinochet gjorde (1973–1989) så gör också president Macri i Argentina och Temer (fortfarande president i praktiken) i Brasilien; de skär ner på de sociala planerna och istället sker privatiseringar. Detta görs inte bara för att vrida den ekonomiska politiken i deras länder för att gynna internationella aktörer, utan också för att allt mer försvåra och försvaga sociala, folkliga och fackliga rörelser.

Massavskedanden, nedmontering av sociala rättigheter, privatisering av naturresurser och statliga företag, antifacklig arbetslagstiftning, Förändringar av basservicen till medborgarna och attacker på länder som inte delar deras politik är delar av tvångsåtgärderna mot de latinamerikanska folken.

Telesur 181125

Las 5 prácticas del Plan Cóndor recreadas hoy en Latinoamérica

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72