Latinamerikanska bondeorganisationer avslutar kongress i Havanna

Latinamerikanska bondeorganisationer avslutar kongress i Havanna

Efter fem dagars debatt avslutade idag den VII Kongressen för latinamerikansk samordning av bondeorganisationer, CLOC, i Havanna. Planerna för att förstärka enhet, jordreformer i regionen och andra teman för att försvara rättigheter.

Vid avslutningsceremonin deltog generalsekreteraren för FN-organet FAO, José Graziano da Silva.

Livsmedelssäkerhet, bygge av socialismen, lika rättigheter för män och kvinnor, liksom barnarbete var några av de teman som analyserades under kongressen, på vilken fler än 350 delegater från 20 länder deltog.

Vi är här för att främja enhet, jordreform, kampen för mänskliga rättigheter sade till nyhetsbyrån Prensa Latina Fausto Torres, ledare för Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua och för CLOC.

I 500 år har vi bekämpat fördrivning och förstörelse, sade Johana Castano, bondeledare från Colombia. Kapitalismen vill förstöra vår historia och våra traditioner, sa hon och krävde en förändring av de latinamerikanska samhällena.

Ordföranden i de kubanska småböndernas organisation ANAP Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba framhöll CLOC som en social kraft som finns överallt på den latinamerikanska kontinenten.

Ett av syftena med diskussionerna var att utbyta erfarenheter om hur man bygger en mer rättvis, jämlik och human värld.

CLOC bildades 1994 och arbetar för solidaritet, jämlika ekonomiska relationer, jämlikhet mellan könen och social rättvisa. Och också för enhet bland sina medlemmar, livsmedelssuveränitet och ett hållbart jordbruk.

Cubainformacion 190701

Finaliza en La Habana Congreso de campesinado latinoamericano