Latinamerikanskt samarbete mot inflationen

inflation
Foto: Escambray

Unikt regionalt avtal förbereds för att stävja inflationen

Argentina förbereder tillsammans med Mexiko, Brasilien, Colombia och Kuba ett regionalt avtal för att begränsa inflationen, avslöjade president Alberto Fernández.

Enligt Ámbito Financiero är det tänkt att avtalet ska leda till ett toppmöte mellan ledarna för dessa nationer den 17 mars och att ett system för utbyte av viktiga produkter mellan deltagarna ska fastställas för att underlätta import till lägre priser av de produkter vars priser har skjutit i höjden och som påverkar värdet på deras baslivsmedelskorgar.

”Mexikos president Andrés Manuel López Obrador ringde mig och föreslog att man skulle lansera ett avtal med Brasilien, Colombia och Kuba, som tillsammans står för merparten av regionens BNP, för att hjälpa oss med ett problem som är gemensamt för oss alla, som inflationen”, förklarade statschefen i en exklusiv intervju med denna tidning.

Presidenten definierade utbytet som ”ett slags clearing av produkter” och nämnde som exempel att om Argentina registrerar omotiverade prisökningar på en vara, till exempel kläder, kan landet vända sig till en av partnerna, till exempel Brasilien, för att få den till ett lägre värde under en viss period i utbyte mot en lokal vara, till exempel sojabönor.

Alberto Fernández sade att samtalet med hans mexikanska motsvarighet ägde rum den 17 februari, mitt under hans besök i Misiones.

Han sade att det omedelbart fördes samtal med Luiz Inacio ”Lula” Da Silva från Brasilien, Gustavo Petro från Colombia och Miguel Díaz-Canel från Kuba, för att intressera dem för initiativet och för att planera ett eventuellt toppmöte nästa månad.

”Vi kom också överens om att ministrarna i varje land under tiden skulle tala med varandra. I mitt fall gav jag instruktioner till Santiago Cafiero (utrikesminister) och Sergio Massa (finansminister) att gå vidare i denna riktning”, förklarade han.

Deltagarna i den eventuella regionala överenskommelsen har inte bara en viss grad av ideologisk samhörighet gemensamt, utan framför allt har de drabbats alltmer av inflationens gissel.

Mexiko, till exempel, hade i slutet av 2022 en inflation på 7,82 procent, den högsta på två decennier, som drivits upp av livsmedelspriserna och även insatsvaror till jordbruket och energi, på grund av effekterna av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Brasilien å sin sida hade en inflation på 5,79 procent under året, vilket är en tydlig avmattning jämfört med de 10 procent som gällde 2021, men klart över det mål på 3,5 procent som Centralbanken har satt upp. Colombia registrerade däremot 13,1 procent, den högsta nivån på 23 år, och på Kuba nådde den 39 procent.

Argentina hade en inflationstopp på 94,8 procent under 2022, den högsta sedan 1991, drivet av stigande priser på framför allt livsmedel och drycker samt kläder.

Presidenten sade att han var entusiastisk över det initiativ som López Obrador utarbetat och påpekade att de länder som uppmanas att underteckna avtalet, förutom att de tillsammans står för större delen av regionens bruttoprodukt, utgör ett stort nätverk av livsmedels-, energi- och tillverkningsproduktion, med den extra bonusen att det inte är nödvändigt för dem att använda US-dollar som växelvaluta.

När det gäller det ekonomiska läget sade Fernández att han var ”mycket optimistisk när det gäller den allmänna situationen, utan att bortse från de sociala problem” som uppstått till följd av de stigande priserna.

Även om han medgav att nästa mätning av fattigdomen, för andra halvåret 2022, skulle kunna visa en ökning jämfört med föregående period (den senaste siffran är 36,5 procent av befolkningen), vidhöll han att volymen av offentliga arbeten och i synnerhet de som rör vatten och sanitet borde återspegla en förbättring av dessa värden trots de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Europa.

”Den här veckan kommer vi att inviga ett vattenreningsverk som ska ge 100 procent av invånarna i Morón fungerande avlopp. Arbetet hade inte färdigställts sedan det redan 1988 undertecknades av den dåvarande borgmästaren Juan Carlos Rousselot och Mauricio Macri”, sade han.

Fernández hänvisade till ett avtal som undertecknades i december det året mellan Moróns tre gånger valda och två gånger avsatta borgmästaren (1987–89 och 1991–99) och den dåvarande företrädaren för företaget Sideco, som ägs av hans far, Franco Macri, som tilldelades uppdraget direkt, utan upphandling.

Diario Primera Línea 230227 /cv

Nación prepara un inédito acuerdo con México, Brasil, Colombia y Cuba para controlar la inflación