Guaido_CIA

Guaido_CIA

Med USA-agenter har nu den överspelade ”interrimspresidenten” återförenats med de sina i Miami

Trump le suelta la mano a Guaidó


[Bilden täcks av ”satirundantaget”, men upphovspersonen till satirbilden bör ändå anges.]